Asiakirjakone™Erityinen asianajovaltakirjaErityinen asianajovaltakirjaSähköisesti laadittava erityinen asianajovaltakirja. Erityisellä asianajovaltakirjalla toimeksiantaja antaa toimeksisaajan tehtäväksi hoitaa tietty asia tai suorittaa tehtävä taikka palvelu. Avoimen asianajovaltakirjan voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €29.00 6.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Erityinen asianajovaltakirja

6,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

15 min

Erityinen asianajovaltakirja 6,00 €

15 min
Valtakirja, jolla henkilö voi valtuuttaa asiamiehen edustamaan itseään vain valtakirjassa yksilöidyssä asiassa.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on erityinen valtakirja?

Erityinen asianajovaltakirja oikeuttaa ainoastaan edustamaan päämiestä tuomioistuimissa ja viranomaisissa valtakirjassa yksilöidyssä asiassa, joten tätä valtuutusmuotoa käytetään yleensä hallintoasioiden hoitoon.

Valtuutuksen rajojen kirjaaminen valtakirjaan on suotavaa, jotta päämies ei tule tahattomasti sidotuksi sopimukseen, johon hän ei ole tarkoittanut sitoutua. Valtuutetun ylittäessä kelpoisuutensa, päämies ei ole velvoitettu täyttämään omaa puoltaan sopimuksesta.

Erityisen valtakirjan sisältö

Valtakirja on lähtökohtaisesti vapaamuotoinen. Tärkeintä on tuoda ilmi valtuutetun asema valtuutettuna vastapuolelle. Erityisessä asianajovaltakirjassa on yleensä vain nimike, yksilöity asia, päiväys ja valtuuttajan allekirjoitus.

Valtakirjan siirrettävyyden kannalta vähintään valtuutetun nimen kirjoittaminen olisi suositeltavaa. Valtuutettu ei voi siirtää valtakirjaa edelleen, jos valtakirja on annettu määrätylle henkilölle eikä mainintaa siirto-oikeudesta ole.

Erityisen valtakirjan laadinta

Valtakirjassa tulee yksilöidä valtakirjan antaja ja valtakirjan saaja, asia johon valtakirjan saaja valtuutetaan sekä valtuutuksen voimassaoloaika. Valtakirja on hyvä tehdä kirjallisesti ja valtuuttajan tulee se allekirjoittaa.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Valtakirja kiinteistön myyntiä varten

9,00 €

Valtakirjalla voi valtuuttaa toisen henkilön, toimiston tai asiamiehen tekemään kiinteistöä koskevan kaupan valtakirjan antajan lukuun ja hänen etuja valvoen. Valtuutetun tekemä oikeustoimi sitoo valtuuttajaa, ellei toimea ole tehty valtakirjassa olevien määräysten ja valtuutuksen vastaisesti.
30 min
Avoin asianajovaltakirja

6,00 €

Avoimella asianajovaltakirjalla voi valtuuttaa lakimiehen, asianajajan tai muun oikeusoppineen edustamaan itseään oikeudellisissa asioissa. Muissa asioissa valtuutettuna voi toimia kuka tahansa luotettava ja oikeustoimikelpoinen taho, joka ei ole konkurssissa.
15 min
Edunvalvontavaltakirja

19,00 €

Edunvalvontavaltakirjalla henkilö voi järjestää asioidensa hoidon siltä varalta, että hän on myöhemmin kykenemätön niitä hoitamaan. Edunvalvontavaltakirjalla henkilö päättää siitä kenet hän valtuuttaa hoitamaan henkilökohtaisia ja taloudellisia asioitaan silloin, kun hän itse on pysyvästi tai tilapäisesti oikeustoimikelvoton.
30 min