Asiakirjakone™ Kokonaan poissulkeva avioehtosopimus Kokonaan poissulkeva avioehtosopimus Sähköisesti laadittava kokonaan poissulkeva avioehtosopimus. Kokonaan poissulkevalla avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia, että toisella tai kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Kokonaan poissulkevan avioehtosopimuksen voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €69.00 39.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

AVIO-OIKEUDEN KOKONAAN POISSULKEVA AVIOEHTOSOPIMUS

Asiakirjakauppa.fi asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa


Kokonaan poissulkeva avioehtosopimus

Asiakirjan hinta

39,00 €

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Paperiversion toimitus

Mikä on kokonaan poissulkeva avioehtosopimus?

Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, että avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä heidän omaisuuttaan ei jaeta avioliittolain pääsäännön mukaisesti tasan heidän kesken.

Kun puolisot solmivat avioliiton tai ovat rekisteröineet parisuhteen, kummallekin puolisolle syntyy avio-oikeus toisen omaisuuteen. Avio-oikeus on henkilökohtainen oikeus, joka kohdistuu toisen puolison omaisuuteen. Avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen purkautuessa avioeron tai kuoleman vuoksi, avio-oikeus merkitsee oikeutta saada omaisuuden osituksessa puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä.

Kokonaan poissulkeva avioehtosopimus tarkoittaa sitä, että kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen ositustilanteessa. Sillä ei ole merkitystä, onko omaisuus saatu tai hankittu ennen avioliiton solmimista vai sen jälkeen. Jos tällainen sopimus on voimassa puolisoiden kesken, aviopuolisoilla ei ole mitään avio-oikeuden alaista omaisuutta ja siksi osituksessa varallisuuden siirtoja ei tapahdu puolisoiden välillä eli kumpikaan ei maksa tasinkoa toiselle, vaan toimitetaan ainoastaan omaisuuden erottelu.


Avioehtosopimuksen laajuus

Puolisot voivat joko ennen avioliiton solmimista tai parisuhteen rekisteröintiä taikka sen aikana tehdä kokonaan poissulkevan avioehtosopimuksen. Kokonaan poissulkevassa avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, ettei kummallakaan ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen.


Kokonaan poissulkevan avioehtosopimuksen laatiminen

Kokonaan poissulkeva avioehtosopimus tehdään kirjallisesti. Se päivätään ja allekirjoitetaan. Lisäksi kahden esteettömän henkilön on todistettava se oikeaksi. Kokonaan poissulkeva avioehtosopimus tulee voimaan, kun se on rekisteröity. Jos puolisot haluavat tehdä uuden avioehtosopimuksen tai palauttaa avio-oikeuden kaikkeen omaisuuteen, tulee tämäkin rekisteröidä maistraatissa. Jokainen maistraatti on toimivaltainen ottamaan ilmoituksen vastaan.

Kokonaan poissulkeva avioehtosopimus ei kuitenkaan tule voimaan, jos se on jätetty maistraattiin avioliiton purkauduttua tai sen jälkeen, kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille.

Avioehtosopimuksen todistaja on mm. esteellinen, jos:

hän on asianosaisen nykyinen tai entinen aviopuoliso taikka nykyinen avopuoliso, sisarus, sukulainen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka hänellä on asianosaiseen vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde;

hän ei ole täyttänyt 15 vuotta tai hänen henkinen toimintansa on häiriintynyt niin, ettei hän ilmeisesti ymmärrä todistamisen merkitystä.


Muut avioliittoa käsittelevät asiakirjat

Asiakirjakone™

Asiakirjakone on lakiasiaintoimisto Fidescon Oy:n kehittämä teknologia, jonka avulla jurdisten asiakirjojen laatiminen onnistuu keneltä vain. Asiakirjan laatiminen on jaettu laatimista tukeviin osiin ja ohjeisiin jolloin asiakirjan laatiminen on vaivatonta. Lopputuloksena syntyy aina yksilöllinen asiakirja.

Asiakirjakauppa.fi

Aleksanterinkatu 21 3.krs 90100 Oulu

ASIAKASPALVELU

+358 (0) 40 163 5955

SÄHKÖPOSTIOSOITE

asiakaspalvelu[at]asiakirjakauppa.fi