Asiakirjakone™Kokonaan poissulkeva avioehtosopimusKokonaan poissulkeva avioehtosopimusSähköisesti laadittava kokonaan poissulkeva avioehtosopimus. Kokonaan poissulkevalla avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia, että toisella tai kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Kokonaan poissulkevan avioehtosopimuksen voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €69.00 19.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Avioehtosopimus, kokonaan poissulkeva

19,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

15 min

Avioehtosopimus, kokonaan poissulkeva 19,00 €

15 min
Avioehtosopimus, jolla aviopuolisot voivat sulkea avio-oikeuden kokonaan pois omaisuudesta joka on kertynyt ennen ja jälkeen avioliiton solmimisen tai vain ennen avioliittoa kertyneestä omaisuudesta.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on kokonaan poissulkeva avioehtosopimus?

Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, että avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä heidän omaisuuttaan ei jaeta avioliittolain pääsäännön mukaisesti tasan heidän kesken.

Kun puolisot solmivat avioliiton tai ovat rekisteröineet parisuhteen, kummallekin puolisolle syntyy avio-oikeus toisen omaisuuteen. Avio-oikeus on henkilökohtainen oikeus, joka kohdistuu toisen puolison omaisuuteen. Avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen purkautuessa avioeron tai kuoleman vuoksi, avio-oikeus merkitsee oikeutta saada omaisuuden osituksessa puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä.

Kokonaan poissulkevan avioehtosopimuksen sisältö

Puolisot voivat joko ennen avioliiton solmimista tai parisuhteen rekisteröintiä taikka sen aikana tehdä kokonaan poissulkevan avioehtosopimuksen. Kokonaan poissulkevassa avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, ettei kummallakaan ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen.

Kokonaan poissulkeva avioehtosopimus tarkoittaa sitä, että kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen ositustilanteessa. Sillä ei ole merkitystä, onko omaisuus saatu tai hankittu ennen avioliiton solmimista vai sen jälkeen. Jos tällainen sopimus on voimassa puolisoiden kesken, aviopuolisoilla ei ole mitään avio-oikeuden alaista omaisuutta ja siksi osituksessa varallisuuden siirtoja ei tapahdu puolisoiden välillä eli kumpikaan ei maksa tasinkoa toiselle. Avioliiton purkautuessa toimitetaan ainoastaan omaisuuden erottelu.

Kokonaan poissulkevan avioehtosopimuksen laadinta

Kokonaan poissulkeva avioehtosopimus tehdään kirjallisesti. Se päivätään ja allekirjoitetaan. Lisäksi kahden esteettömän henkilön on todistettava se oikeaksi. Kokonaan poissulkeva avioehtosopimus tulee voimaan, kun se on rekisteröity. Jos puolisot haluavat tehdä uuden avioehtosopimuksen tai palauttaa avio-oikeuden kaikkeen omaisuuteen, tulee tämäkin rekisteröidä maistraatissa. Jokainen maistraatti on toimivaltainen ottamaan ilmoituksen vastaan.

Kokonaan poissulkeva avioehtosopimus ei kuitenkaan tule voimaan, jos se on jätetty maistraattiin avioliiton purkauduttua tai sen jälkeen, kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille.

Avioehtosopimuksen todistaja on mm. esteellinen, jos:

  • hän on asianosaisen nykyinen tai entinen aviopuoliso taikka nykyinen avopuoliso, sisarus, sukulainen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka hänellä on asianosaiseen vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde;
  • hän ei ole täyttänyt 15 vuotta tai hänen henkinen toimintansa on häiriintynyt niin, ettei hän ilmeisesti ymmärrä todistamisen merkitystä.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Avioehtosopimus yritysvarallisuuden osalta

19,00 €

Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, että molempien tai toisen puolison yritysvarallisuus on avio-oikeudesta vapaata omaisuutta, joko kokonaan tai osittain. Yleensä yritysten perustajaosakkailta edellytetään, että he ovat puolisonsa kanssa tehneet avioehdon, jonka perusteella yritysvarallisuus suljetaan avio-oikeuden ulkopuolelle.
30 min
Avioehtosopimus, osittainen

19,00 €

Osittaisella avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia, että tietty puolisoiden omaisuus on avio-oikeudesta vapaata. Määräys voi koskea esinekohtaisesti yksilöityä omaisuuserää tai omaisuuden saantoajankohtaa. Osittaisella avioehtosopimuksella puolisot voivat rajata aviovarallisuuden ulkopuolelle esimerkiksi itsellensä tunnesyistä tai muista syistä tärkeitä esineitä tai perinnöksi saamaansa omaisuutta.
45 min
Avioerohakemus vaihe 1

9,00 €

Avioeroa haetaan käräjäoikeudesta kirjallisella hakemuksella. Avioeroa voi hakea puoliso yksin, tai molemmat puolisot yhdessä. Avioerohakemus on kaksivaiheinen ja hakemusten välissä on kuuden kuukauden harkinta-aika. Harkinta-ajan päätyttyä puolison on tehtävä hakemus tuomioistuimelle ja ilmoittaa, että avioero voidaan tuomita päättyneeksi.
15 min
Avioerohakemus vaihe 2

9,00 €

Avioeroa haetaan käräjäoikeudesta kirjallisella hakemuksella. Avioeroa voi hakea puoliso yksin, tai molemmat puolisot yhdessä. Avioerohakemus on kaksivaiheinen ja hakemusten välissä on kuuden kuukauden harkinta-aika. Harkinta-ajan päätyttyä puolison on tehtävä hakemus tuomioistuimelle ja ilmoittaa, että avioero voidaan tuomita päättyneeksi.
15 min
Sopimus lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskien

19,00 €

Lapsen huoltajat voivat sopia lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta tai elatuksesta. Lapsen huollon osalta vanhemmat voivat sopia lapsen yksinhuollosta tai yhteishuoltajuudesta. Huoltajan oikeuksiin kuuluu, esimerkiksi lapsen asuinpaikasta ja –maasta, kasvatuksesta, koulutuksesta, uskonnosta ja äidinkielestä päättäminen.
75 min
Ositussopimus

129,00 €

Ositussopimuksella puolisot voivat avioliiton aikana, ennen avioeron vireille tuloa sopia siitä, miten heidän omaisuutensa jaetaan avioliiton purkautuessa. Ositussopimus ei korvaa itse ositusta, mutta ositus voidaan toimittaa ositussopimuksen mukaisesti.
75 min