Asiakirjakone™ Avioehtosopimus yritysvarallisuuden osalta Avioehtosopimus yritysvarallisuuden osalta Sähköisesti laadittava avioehtosopimus yritysvarallisuuden osalta. Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, että molempien tai toisen puolison yritysvarallisuus on avio-oikeudesta vapaata omaisuutta, joko kokonaan tai osittain. Avioehtosopimuksen yritysvarallisuuden osalta voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €119.00 69.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

AVIOEHTOSOPIMUS YRITYSVARALLISUUDEN OSALTA

Asiakirjakauppa.fi asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa


Avioehtosopimus yritysvarallisuuden osalta

Asiakirjan hinta

69,00 €

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Paperiversion toimitus

Mikä on avioehtosopimus?

Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, että molempien tai toisen puolison yritysvarallisuus on avio-oikeudesta vapaata omaisuutta, joko kokonaan tai osittain. Yleensä yritysten perustajaosakkailta edellytetään, että he ovat puolisonsa kanssa tehneet avioehdon, jonka perusteella yritysvarallisuus suljetaan avio-oikeuden ulkopuolelle.

Kun puolisot solmivat avioliiton tai ovat rekisteröineet parisuhteen, kummallekin puolisolle syntyy avio-oikeus toisen omaisuuteen. Avio-oikeus on henkilökohtainen oikeus, joka kohdistuu toisen puolison omaisuuteen. Avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen purkautuessa avioeron tai kuoleman vuoksi, avio-oikeus merkitsee oikeutta saada omaisuuden osituksessa puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä.


Avioehtosopimuksen laajuus

Puolisot voivat joko ennen avioliiton solmimista tai parisuhteen rekisteröintiä taikka sen aikana tehdä avioehtosopimuksen. Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, ettei kummallakaan taikka toisella ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Avio-oikeus voidaan sulkea pois kokonaan taikka osittain.

Avioehtosopimuksessa yritysvarallisuuden osalta voidaan esimerkiksi määrätä, että puolisolla ei ole avio-oikeutta ollenkaan toiselle puolisolle kuuluvaan omaisuuteen kuten esimerkiksi tämän omistamaan osakeyhtiöön kokonaisuudessaan, tai tiettyyn omaisuuteen, kuten osakeyhtiön omistamiin koneisiin ja laitteisiin tai immateriaalioikeuksiin tai saataviin.


Avioehtosopimuksen laatiminen

Avioehtosopimus tehdään kirjallisesti. Se päivätään ja allekirjoitetaan. Lisäksi kahden esteettömän henkilön on todistettava se oikeaksi. Avioehtosopimus tulee voimaan, kun se on rekisteröity. Jos puolisot haluavat tehdä uuden avioehtosopimuksen tai palauttaa avio-oikeuden kaikkeen omaisuuteen, tulee tämäkin rekisteröidä maistraatissa. Jokainen maistraatti on toimivaltainen ottamaan ilmoituksen vastaan.

Avioehtosopimus ei kuitenkaan tule voimaan, jos se on jätetty maistraattiin avioliiton purkauduttua tai sen jälkeen, kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille.

Avioehtosopimuksen todistaja on mm. esteellinen, jos:

hän on asianosaisen nykyinen tai entinen aviopuoliso taikka nykyinen avopuoliso, sisarus, sukulainen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka hänellä on asianosaiseen vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde;

hän ei ole täyttänyt 15 vuotta tai hänen henkinen toimintansa on häiriintynyt niin, ettei hän ilmeisesti ymmärrä todistamisen merkitystä.


Muut avioliittoa käsittelevät asiakirjat

Asiakirjakone™

Asiakirjakone on lakiasiaintoimisto Fidescon Oy:n kehittämä teknologia, jonka avulla jurdisten asiakirjojen laatiminen onnistuu keneltä vain. Asiakirjan laatiminen on jaettu laatimista tukeviin osiin ja ohjeisiin jolloin asiakirjan laatiminen on vaivatonta. Lopputuloksena syntyy aina yksilöllinen asiakirja.

Asiakirjakauppa.fi

Aleksanterinkatu 21 3.krs 90100 Oulu

ASIAKASPALVELU

+358 (0) 40 163 5955

SÄHKÖPOSTIOSOITE

asiakaspalvelu[at]asiakirjakauppa.fi