Asiakirjakone™Avoimen yhtiön yhtiösopimusAvioehtosopimusSähköisesti laadittava avoimen yhtiön yhtiösopimus. Product #: 925872 Normaali hinta: €9.00 9.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Avoimen yhtiön yhtiösopimus

9,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

30 min

Avoimen yhtiön yhtiösopimus 9,00 €

30 min
Sopimus, jolla vähintään kaksi henkilöä voivat perustaa avoimen yhtiön. Perustettu avoin yhtiö tulee rekisteröidä kaupparekisteriin.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on avoimen yhtiön yhtiösopimus?

Avoimessa yhtiössä on oltava vähintään kaksi perustajaa, eli yhtiömiestä. Avoin yhtiö syntyy yhtiömiesten laatimalla yhtiösopimuksella ja yhtiön rekisteröinnillä. Lain mukaan yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta tai muutoin yhtiön rekisteröinti raukeaa. Ennen rekisteröimistä yhtiö ei voi hankkia oikeuksia tai tehdä sitoumuksia. Yhtiön puolesta ennen sen rekisteröimistä tehdyistä toimista vastaavat lain mukaan toimesta päättäneet ja siihen osallistuneet yhteisvastuullisesti. Yhtiösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tehdystä toimesta tai yhtiösopimuksessa yksilöidystä, enintään vuosi ennen yhtiösopimuksen allekirjoittamista tehdystä toimesta aiheutuneet velvoitteet siirtyvät yhtiölle, kun yhtiö rekisteröidään.

Yhtiösopimuksen sisältö

Yhtiösopimuksen vähimmäissisältö määritellään laissa avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (1988/389). Yhtiösopimuksessa on lain mukaan mainittava vähintään yhtiön toiminimi, kotipaikkana oleva Suomen kunta, yhtiön toimiala sekä yhtiömiehet. Yhtiösopimuksessa voidaan sopia lisäksi yhtiösopimuksen muuttamisesta sekä yhtiömiesten oikeudesta kirjoittaa yhtiön toiminimi, eli yhtiömies voi itsenäisesti allekirjoittaa yhtiötä sitovia sitoumuksia. Yhtiösopimukseen voidaan myös ottaa kohtia, joissa yhtiömiehelle annetaan oikeus edustaa yhtiötä yksin. Yhtiösopimukseen voidaan lisäksi ottaa säännöt yhtiömiesten työnjaosta ja panoksista, toimitusjohtajasta, tilintarkastajista, yhtiösopimuksen muuttamisesta ja irtisanomisesta sekä toiminnan jatkumisesta yhtiömiehen kuoltua.

Yhtiösopimuksen laatiminen

Avoin yhtiö syntyy yhtiömiesten välisellä vapaamuotoisella sopimuksella. Vaikka sopimusta ei ole pakollista tehdä kirjallisesti, sopimuksen ja siihen mahdollisesti myöhemmin sovittavien muutosten tekeminen kirjallisesti on suositeltavaa.

Avoimen yhtiön yhtiösopimuksen laatiminen on yhtiömiesten vastuulla. Yhtiömiesten tulee päivätä ja allekirjoittaa yhtiösopimus. Yhtiösopimus tulee voimaan, kun jokainen yhtiömies on sen hyväksynyt. Yhtiösopimus tulee liittää yhtiön perustamisilmoitukseen, joka toimitetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle. Uuden yhtiömiehen ottaminen edellyttää aina yhtiösopimuksen muuttamista.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Avoimen yhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi

9,00 €

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voidaan muuttaa osakeyhtiöksi. Päätös on tehtävä siinä järjestyksessä kuin yhtiösopimusta muutetaan. Yhtiömuodon muuttamista koskevan päätöksen yhteydessä on hyväksyttävä osakeyhtiölain mukaisesti laadittu yhtiöjärjestys. Yhtiömuodon muuttamista koskevasta päätöksestä on laadittava asiakirja. Yhtiömuutoksesta tulee ilmoittaa kaupparekisteriin toimittamalla PRH:lle osakeyhtiön perustamisilmoitus sekä henkilötietolomake.
30 min
Yksityisliikkeen muuttaminen osakeyhtiöksi

9,00 €

Yksityisen elinkeinonharjoittajan liiketoimintaa ei voi suoraan jatkaa osakeyhtiömuotoisena. Sitä vastoin yksityisliikkeen toimintaa voidaan jatkaa perustamalla osakeyhtiö, jolloin tulee tehdä normaali osakeyhtiön perustamisilmoitus. Mikäli yksityisen elinkeinonharjoittajan liiketoiminta samalla lakkaa, tulee tästä tehdä lopettamisilmoitus. Lopettamisilmoitus on tärkeä tehdä, jos tuleva osakeyhtiö haluaa käyttää samaa tai vastaavaa nimeä mitä elinkeinonharjoittaja käytti.
30 min
Yksityisliikkeen muuttaminen kommandiittiyhtiöksi

9,00 €

Yksityisliikkeen muuttaminen kommandiittiyhtiöksi on tarpeellista, jos yritys halutaan myydä, tai toimintaa laajentaa. Yksityisliikkeen muuttuessa kommandiittiyhtiöksi tulee elinkeinonharjoittajasta usein vastuunalainen yhtiömies ja uudesta yhtiökumppanista tai yhtiökumppaneista äänettömiä yhtiömiehiä. Uudet yhtiökumppanit, mikäli vastuunalaisia, tulevat elinkeinonharjoittajan lisäksi henkilökohtaiseen vastuuseen yrityksen mukana siirtyvistä veloista.
30 min
Kommandiittiyhtiön yhtiösopimus

9,00 €

Kommandiittiyhtiössä kaksi tai useampi osapuoli (yhtiömiehet) harjoittavat yhtiösopimuksen perusteella elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksessa on mainittava yhtiön toiminimi, kotipaikka Suomessa, toimiala ja yhtiömiehet. Yhtiömies voi olla vastuunalainen tai äänetön. Yhtiösopimuksessa tulee määritellä miten vastuunalaisen ja äänettömän yhtiömiehen voitonjako tapahtuu.
30 min
Osakeyhtiön perustamissopimus

9,00 €

Osakeyhtiön perustamissopimuksen laatiminen on yksi tärkeimmistä osakeyhtiön perustamisen vaiheista. Osakeyhtiö perustetaan aina kirjallisella, osakkeenomistajien allekirjoittamalla perustamissopimuksella, joka tulee osakkeenomistajien myös yksimielisesti hyväksyä. Osakeyhtiötä ei ole mahdollista rekisteröidä ilman kirjallista perustamissopimusta.
30 min