Asiakirjakone™ Avoin asianajovaltakirja Avoin asianajovaltakirja Sähköisesti laadittava avoin asianajovaltakirja. Avoimella asianajovaltakirjalla toimeksiantaja antaa toimeksisaajan tehtäväksi hoitaa tietty asia tai suorittaa tehtävä taikka palvelu. Avoimen asianajovaltakirjan voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €29.00 9.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

AVOIN ASIANAJOVALTAKIRJA

Asiakirjakauppa.fi asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa


Avoin asianajovaltakirja

Asiakirjan hinta

9,00 €

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Paperiversion toimitus

Mikä on avoin asianajovaltakirja?

Avoin asianajovaltakirja oikeuttaa ainoastaan edustamaan päämiestä tuomioistuimissa ja viranomaisissa, joten tätä valtuutusmuotoa käytetään yleensä hallintoasioiden hoitoon.

Valtuutuksen rajojen kirjaaminen valtakirjaan on suotavaa, jotta päämies ei tule tahattomasti sidotuksi sopimukseen, johon hän ei ole tarkoittanut sitoutua. Valtuutetun ylittäessä kelpoisuutensa, päämies ei ole velvoitettu täyttämään omaa puoltaan sopimuksesta.


Avoimen asianajovaltakirjan sisältö

Valtakirja on lähtökohtaisesti vapaamuotoinen. Tärkeintä on tuoda ilmi valtuutetun asema valtuutettuna vastapuolelle. Avoinmessa asianajovaltakirjassa on yleensä vain nimike, valtakirja, päiväys ja valtuuttajan allekirjoitus.

Valtakirjan siirrettävyyden kannalta vähintään valtuutetun nimen kirjoittaminen olisi suositeltavaa. Valtuutettu ei voi siirtää valtakirjaa edelleen, jos valtakirja on annettu määrätylle henkilölle eikä mainintaa siirto-oikeudesta ole.


Avoimen asianajovaltakirjan laatiminen

Valtakirjassa tulee yksilöidä valtakirjan antaja ja valtakirjan saaja sekä valtuutuksen voimassaoloaika. Valtakirja on hyvä tehdä kirjallisesti ja valtuuttajan tulee se allekirjoittaa.


Muut asiaa koskevat asiakirjat

Asiakirjakone™

Asiakirjakone on lakiasiaintoimisto Fidescon Oy:n kehittämä teknologia, jonka avulla jurdisten asiakirjojen laatiminen onnistuu keneltä vain. Asiakirjan laatiminen on jaettu laatimista tukeviin osiin ja ohjeisiin jolloin asiakirjan laatiminen on vaivatonta. Lopputuloksena syntyy aina yksilöllinen asiakirja.

Asiakirjakauppa.fi

Aleksanterinkatu 21 3.krs 90100 Oulu

ASIAKASPALVELU

+358 (0) 40 163 5955

SÄHKÖPOSTIOSOITE

asiakaspalvelu[at]asiakirjakauppa.fi