Asiakirjakone™Avoin asianajovaltakirjaAvoin asianajovaltakirjaSähköisesti laadittava avoin asianajovaltakirja. Avoimella asianajovaltakirjalla toimeksiantaja antaa toimeksisaajan tehtäväksi hoitaa tietty asia tai suorittaa tehtävä taikka palvelu. Avoimen asianajovaltakirjan voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €29.00 6.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Avoin asianajovaltakirja

6,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

15 min

Avoin asianajovaltakirja 6,00 €

15 min
Valtakirja, jolla henkilö voi valtuuttaa asiamiehen edustamaan itseään tuomioistuimessa ja viranomaisissa.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on avoin asianajovaltakirja?

Avoin asianajovaltakirja oikeuttaa ainoastaan edustamaan päämiestä tuomioistuimissa ja viranomaisissa, joten tätä valtuutusmuotoa käytetään yleensä hallintoasioiden hoitoon.

Valtuutuksen rajojen kirjaaminen valtakirjaan on suotavaa, jotta päämies ei tule tahattomasti sidotuksi sopimukseen, johon hän ei ole tarkoittanut sitoutua. Valtuutetun ylittäessä kelpoisuutensa, päämies ei ole velvoitettu täyttämään omaa puoltaan sopimuksesta.

Avoimen asianajovaltakirjan sisältö

Valtakirja on lähtökohtaisesti vapaamuotoinen. Tärkeintä on tuoda ilmi valtuutetun asema valtuutettuna vastapuolelle. Avoinmessa asianajovaltakirjassa on yleensä vain nimike, valtakirja, päiväys ja valtuuttajan allekirjoitus.

Valtakirjan siirrettävyyden kannalta vähintään valtuutetun nimen kirjoittaminen olisi suositeltavaa. Valtuutettu ei voi siirtää valtakirjaa edelleen, jos valtakirja on annettu määrätylle henkilölle eikä mainintaa siirto-oikeudesta ole.

Avoimen asianajovaltakirjan laadinta

Valtakirjassa tulee yksilöidä valtakirjan antaja ja valtakirjan saaja sekä valtuutuksen voimassaoloaika. Valtakirja on hyvä tehdä kirjallisesti ja valtuuttajan tulee se allekirjoittaa.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Valtakirja kiinteistön myyntiä varten

9,00 €

Valtakirjalla voi valtuuttaa toisen henkilön, toimiston tai asiamiehen tekemään kiinteistöä koskevan kaupan valtakirjan antajan lukuun ja hänen etuja valvoen. Valtuutetun tekemä oikeustoimi sitoo valtuuttajaa, ellei toimea ole tehty valtakirjassa olevien määräysten ja valtuutuksen vastaisesti.
30 min
Erityinen asianajovaltakirja

6,00 €

Erityisellä asianajovaltakirjalla voi valtuuttaa lakimiehen, asianajajan tai muun oikeusoppineen edustamaan itseään jossakin tietyssä, yksilöidyssä oikeudellisessa asiassa. Valtuutetun tekemä oikeustoimi sitoo valtuuttajaa, ellei toimea ole tehty valtakirjassa olevien määräysten ja valtuutuksen vastaisesti. Erityinen asianajovaltakirja on voimassa sen ajan, joka valtakirjaan on määritetty.
15 min
Edunvalvontavaltakirja

19,00 €

Edunvalvontavaltakirjalla henkilö voi järjestää asioidensa hoidon siltä varalta, että hän on myöhemmin kykenemätön niitä hoitamaan. Edunvalvontavaltakirjalla henkilö päättää siitä kenet hän valtuuttaa hoitamaan henkilökohtaisia ja taloudellisia asioitaan silloin, kun hän itse on pysyvästi tai tilapäisesti oikeustoimikelvoton.
30 min