Asiakirjakone™EdunvalvontavaltakirjaEdunvalvontavaltakirjaSähköisesti laadittava edunvalvontavaltakirja. Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi. Edunvalvontavaltakirjan voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €119.00 19.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Edunvalvonta­valtakirja

19,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

30 min

Edunvalvonta­valtakirja 19,00 €

30 min
Edunvalvontavaltakirja, jolla henkilö voi antaa edunvalvontavaltuutuksen toiselle henkilölle sen varalta että hän on kykenemätön itse hoitamaan asioita heikentyneen terveydentilan vuoksi.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on edunvalvontavaltakirja?

Edunvalvontavaltakirjalla annetaan edunvalvontavaltuutus toiselle henkilölle. Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi.

Valtuutettu ei saa edustaa valtuuttajaa, jos vastapuolena on valtuutettu itse. Valtuuttajan edustamista koskeva kielto on voimassa myös silloin, jos vastapuolena on joku muu henkilö, jota valtuutettu edustaa tai joku muu valtuutetulle läheinen henkilö, esimerkiksi valtuutetun puoliso. Valtuutettu ei saa edustaa valtuuttajaa myöskään silloin, jos valtuuttajan etu on ristiriidassa tai saattaa joutua ristiriitaan valtuutetun edun kanssa.

Valtuutetun tulee tehtäväänsä ryhtyessään antaa maistraatille luettelo niistä valtuuttajan varoista ja veloista, joita valtuutus oikeuttaa hänet hoitamaan.

Edunvalvontavaltakirja sisältö

Valtuuttaja määrittelee itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Hän voi oikeuttaa valtuutetun huolehtimaan esimerkiksi omaisuutensa hoidosta ja muista taloudellisista asioistaan sekä itseään koskevista asioista kuten terveyden- ja sairaanhoidostaan. Valtuuttaja voi itse myös määritellä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan. Valtakirjan laatimisessa on hyvä pyytää apua asiantuntijalta.

Valtuutettu voi tulla esimerkiksi sairauden tai pitkän poissaolon vuoksi estyneeksi hoitamasta tehtäväänsä.

Jos valtuutettu ei esteellisyyden, sairauden tai poissaolon vuoksi voi edustaa päämiestään, edunvalvontavaltakirjassa nimetty varavaltuutettu voi hakea maistraatilta valtuutuksen vahvistamista omalta osaltaan. Jos valtuutusta ei voida vahvistaa varavaltuutetun osalta, maistraatti voi valtuutetun pyynnöstä määrätä edunvalvojan valtuutetun tehtäviin.

Edunvalvojaksi voidaan määrätä oikeusapu- ja edunvalvontapiirin edunvalvontatoimiston tai muun palveluntuottajan yleinen edunvalvoja tai yksityishenkilö, joka on antanut siihen suostumuksensa ja on sekä sopiva että esteetön toimimaan edunvalvojana. Esteellisen valtuutetun tehtäviin ei voida määrätä edunvalvojaksi henkilöä, joka olisi itsekin esteellinen edustamaan valtuuttajaa.

Edunvalvontavaltakirja laadinta

Valtuutus tehdään kirjallisesti sille säädettyjä muotovaatimuksia noudattaen. Valtakirjalla henkilö (valtuuttaja) nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan. Valtuutetun tulee suostua tehtävään.

Valtuutus tulee voimaan vasta, kun maistraatti on sen vahvistanut. Valtuutettu voi pyytää vahvistamista, kun valtuuttaja on tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Useimmiten vahvistaminen edellyttää lääkärintodistusta valtuuttajasta. Myös jo vahvistetun valtuutuksen mahdollinen peruutus on vahvistettava maistraatissa.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Valtakirja kiinteistön myyntiä varten

9,00 €

Valtakirjalla voi valtuuttaa toisen henkilön, toimiston tai asiamiehen tekemään kiinteistöä koskevan kaupan valtakirjan antajan lukuun ja hänen etuja valvoen. Valtuutetun tekemä oikeustoimi sitoo valtuuttajaa, ellei toimea ole tehty valtakirjassa olevien määräysten ja valtuutuksen vastaisesti.
30 min
Avoin asianajovaltakirja

6,00 €

Avoimella asianajovaltakirjalla voi valtuuttaa lakimiehen, asianajajan tai muun oikeusoppineen edustamaan itseään oikeudellisissa asioissa. Muissa asioissa valtuutettuna voi toimia kuka tahansa luotettava ja oikeustoimikelpoinen taho, joka ei ole konkurssissa.
15 min
Erityinen asianajovaltakirja

6,00 €

Erityisellä asianajovaltakirjalla voi valtuuttaa lakimiehen, asianajajan tai muun oikeusoppineen edustamaan itseään jossakin tietyssä, yksilöidyssä oikeudellisessa asiassa. Valtuutetun tekemä oikeustoimi sitoo valtuuttajaa, ellei toimea ole tehty valtakirjassa olevien määräysten ja valtuutuksen vastaisesti. Erityinen asianajovaltakirja on voimassa sen ajan, joka valtakirjaan on määritetty.
15 min