Asiakirjakone™Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksiAvioehtosopimusSähköisesti laadittava hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi. Product #: 925872 Normaali hinta: €9.00 9.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi

9,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

30 min

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi 9,00 €

30 min
Asiakirja, jolla hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään tarkasti rajatusta suunnatusta osakeannista.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mitä tarkoitetaan hallituksen ehdotuksella hallituksen valtuuttamiseksi?

Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiö voi hankkia oman pääoman ehtoista rahoitusta osakeannin avulla. Osakeyhtiön pääoman tarve vaihtelee osakeyhtiön elinkaaren aikana ja tarkoituksenmukainen rahoitusrakenne voi olla yhtiössä erilainen eri aikoina. Osakeannista päätetään lähtökohtaisesti yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen päätöksellä, jossa määrätään annettavien osakkeiden enimmäismäärä osakelajeittain, voidaan myös valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista kokonaan tai joiltakin osin. Tätä kutsutaan osakeantivaltuutukseksi.

Valtuutuksella hallitus voidaan valtuuttaa tekemään osakeyhtiötä sitovia päätöksiä yhtiökokouksen puolesta. Tavallisin valtuutus perustuu valtakirjaan, jossa valtuuttaja (yhtiökokous) antaa valtuutetulle (hallitus) asiakirjan, joka määrittää edustamisen laajuuden. Osakeantivaltuutus voi koskea niin maksullista kuin maksutonta osakeantia. Saadakseen osakeantivaltuutuksen, tulee osakeyhtiön hallituksen ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista. Osakeantivaltuutus tulee ilmoittaa rekisteröitäväksi viimeistään kuukauden kuluttua päätöksen tekemisestä.

Ehdotuksen sisältö

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi on vapaamuotoinen oikeustoimi. Ehdotuksesta on kuitenkin syytä laatia asiakirja, jonka hallitus toimittaa yhtiökokoukselle. Ehdotuksessa hallituksen valtuuttamiseksi on syytä mainita millä tavalla osakeanti toteutetaan, halutaanko valtuutus maksulliseen vai maksuttomaan osakeantiin, mikä tavoite osakeannilla on, mihin päivämäärään asti osakeanti on voimassa ja päättääkö uusi valtuutus mahdollisia aikaisempia valtuutuksia. Ehdotuksessa voidaan myös mainita valtuutuksen voimassaoloaika.

Ehdotuksen laatiminen

Hallituksen ehdotuksen yhtiökokoukselle laatii sanamuodon mukaisesti osakeyhtiön hallitus. Asiakirja tulee päivätä ja allekirjoittaa hallituksen toimesta. Ehdotusta valtuutukseksi ei tarvitse rekisteröidä erikseen. Sen sijaan, mikäli ehdotus hyväksytään, tulee myönnetty osakeantivaltuutus rekisteröidä ilmoituksella kaupparekisteriin.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja