Asiakirjakone™Hallituksen ehdotus osakeannistaAvioehtosopimusSähköisesti laadittava hallituksen ehdotus osakeannista. Product #: 925872 Normaali hinta: €9.00 9.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Hallituksen ehdotus osakeannista

9,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

30 min

Hallituksen ehdotus osakeannista 9,00 €

30 min
Asiakirja, jolla hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osakeannin järjestämisestä sekä osakeannin sisällöstä.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on hallituksen ehdotus osakeannista?

Yhtiökokouksen päätöksellä yhtiön osakkeiden määrää voidaan muuttaa. Osakkeiden määrän muuttaminen tapahtuu osakeannin avulla. Osakeannilla tarkoitetaan uusien osakkeiden antamista tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. On syytä muistaa, ettei yksityinen osakeyhtiö saa hankkia tai lunastaa kaikkia omia osakkeitaan. Osakeannista säädetään osakeyhtiölaissa. Lain mukaan osakeanti on mahdollista toteuttaa kahdella tavalla. Joko maksullisena osakeantina, jossa osakkeita annetaan merkittäväksi vastikkeellisesti tai maksuttomana osakeantina, jossa osakkeita annetaan vastikkeetta. Osakeannista päätetään pääsääntöisesti aina yhtiökokouksessa yksinkertaisella enemmistöllä. Samalla enemmistöllä yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista. Yhtiökokous on osakeyhtiön ylin päättävä elin, jossa päätetään useista yhtiötä koskevista asioista.

Osakeyhtiön hallitus voi ehdottaa yhtiökokoukselle osakeannin toteuttamisesta tietyllä tavalla. Jos hallitus kuitenkin ehdottaa, että yhtiökokous päättää suunnatusta hankkimisesta tai lunastamisesta, taikka yhtiökokous valtuuttaa hallituksen sellaiseen hankkimiseen, jossa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankkimisesta, asiasta on mainittava yhtiökokouskutsussa.

Hallituksen ehdotuksen sisältö

Hallituksen ehdotukseen osakeannista voidaan ottaa esimerkiksi määräyksiä siitä, miten ja missä laajuudessa osakeanti tulisi toteuttaa. Ehdotukseen voidaan sisällyttää näkökohtia siitä, miten esimerkiksi osakepääomaa tulisi korottaa. Osakepääoman korotuksesta voidaan ehdottaa vähimmäis-ja enimmäismäärät. Hallituksen ehdotukseen osakeannista voidaan ottaa kohta siitä, minkälaisen merkintähinnan hallitus osakkeelle arvioi. Myös osakeannin järjestämisen ajankohdasta voidaan tehdä ehdotus. Pyyntö hallituksen valtuuttamisesta voidaan lisätä ehdotukseen.

Asiakirjan muoto

Hallituksen ehdotus osakeannista on syytä laatia kirjallisesti. Asiakirja tulee päivätä ja allekirjoittaa hallituksen toimesta. Hallituksen ehdotuksen osakeannista laatii osakeyhtiön hallitus. Hallituksen ehdotuksen sisältö tulee osakkeenomistajien tietoon ehdotusten nähtävänä pitämistä ja lähettämistä koskevien osakeyhtiölain säännösten mukaisesti.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi

9,00 €

Osakeyhtiö voi osakeannilla hankkia oman pääoman ehtoista rahoitusta. Osakeannista päätetään yhtiökokouksessa, mutta yhtiökokous voi päätöksellään myös valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista kokonaan tai osittain. Osakeantivaltuutus tulee ilmoittaa rekisteröitäväksi PRH:een ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua päätöksestä.
30 min