Asiakirjakone™KauppakirjaKauppakirjaSähköisesti laadittava kauppakirja. Kauppakirjalla voi luovuttaa irtaimen omaisuuden omistusoikeuden. Kauppakirjan voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €69.00 19.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Kauppakirja irtainomaisuus

19,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

45 min

Kauppakirja irtainomaisuus 19,00 €

45 min
Kauppakirja, jolla luovutetaan esineen omistusoikeus ostajalle rahavastiketta vastaan.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on irtaimen omaisuuden kauppakirja?

Irtaimen kauppa tarkoittaa sopimusta, jossa myyjä luovuttaa esineen omistusoikeuden ostajalle rahavastiketta vastaan. Kauppakirja on siten ostajan ja myyjän välinen sopimusasiakirja omistuksen vaihdoksesta.

Irtaimen kauppa on vapaamuotoinen oikeustoimi, ja sen voi tehdä pätevästi suullisesti tai kirjallisesti. Kauppakirja kannattaa kuitenkin tehdä kirjallisesti, jotta kaupan ehdot ja omistusoikeuden siirtyminen pystytään jälkikäteen toteamaan helpommin.

Kaupan osapuolet laativat useasti kauppakirjan tavaran tai palvelun ostamisesta. Myyjän päävelvoite on toimittaa tavara ja ostajan päävelvoite on maksaa kauppahinta. Sopimukseen voi kuitenkin olla kytkettynä erilaisia ehtoja.

Irtaimia esineitä ovat käytännössä kaikki materiaaliset esineet kuten autot, kodinkoneet ja huonekalut. Pääsääntöisesti irtaimia esineitä ovat kaikki ne esineet, jotka eivät ole kiinteitä esineitä (kiinteitä ovat mm. tontit sekä usein rakennukset). Kauppakirja on hyvä olla laadittuna aina, kun myytävän tai ostettavan esineen arvo on merkittävä.

Kauppakirjan sisältö

Kauppakirjaan merkitään normaalisti kaupan osapuolet, kaupan kohde, kauppahinta ja kaupan ehdot. Kauppakirjaa laadittaessa on tärkeä ennakoida mahdolliset tulevaisuudessa syntyvät riitatilanteet. Sopimusta tehtäessä vallitsevat olosuhteet pysyvät harvoin täysin muuttumattomina sopimuksen solmimisen ja täyttämisen välisenä aikana.

Kauppakirjassa voi olla erilaisia osapuolia suojaavia tai velvoittavia ehtoja, kuten esimerkiksi vastuunrajoituksia tai vaaranvastuuseen liittyviä ehtoja. Voi myös olla järkevää etukäteen sopia, miten esimerkiksi sopimusmuutokset tehdään tai riitatilanteet ratkaistaan.

Kauppakirjan laadinta

Kauppakirja on hyvä tehdä aina kirjallisesti ja molempien kaupan osapuolien on syytä allekirjoittaa kauppakirja. Irtaimen omaisuuden kauppaan kahden tasapuolisen osapuolen välillä sovelletaan kauppalakia, kun taas kuluttajansuojalain säännökset tulevat kyseeseen elinkeinonharjoittajan välittäessä hyödykkeitä kuluttajille.

Kauppakirja ja sen ehdot on syytä lukea huolella läpi ennen allekirjoittamista, jotta tietää mihin sitoutuu.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Kauppakirja asunto-osakkeen myyntiä varten

19,00 €

Uuden tai käytetyn asunnon kauppakirja, koskee asunto-osakkeiden kauppaa. Kaupankohteena oleva asunto-osakkeet oikeuttaa hallitsemaan yhtiön yhtiöjärjestyksessä määriteltyä huoneistoa ja muita tiloja sekä tuottaa muita oikeuksia, esimerkiksi oikeuksia, jotka kohdistuvat yhtiön hallitsemiin tiloihin. Myytäessä osaomistusasuntoja, lomaosakkeita tai loma-asuntoja käytetään myös asunto-osakkeen myyntiä varten tehtävää kirjallista kauppakirjaa.
45 min
Toimeksiantosopimus

9,00 €

Toimeksiantosopimuksella toimeksiantaja antaa toimeksisaajalle määrätyn tehtävän. Toimeksiantosopimus voidaan antaa esimerkiksi yksityishenkilölle, yhtiölle tai lakiasiaintoimistolle. Toimeksiantosopimuksessa kannattaa määritellä mahdollisimman tarkasti jotta molemmille toimeksiantosopimuksen osapuolille on selvää mitä toimeksiantosopimuksen perusteella tullaan tekemään ja millaisia kuluja toimeksiantosopimuksen perusteella osapuolille muodostuu.
30 min
Ajoneuvon kauppakirja

19,00 €

Auton kauppa on vapaamuotoinen oikeustoimi, eli kaupan osapuolet voivat pääsääntöisesti varsin vapaasti sopia kaupan sisällöstä ja ehdoista. Kauppakirja kannattaa aina tehdä kirjallisesti, jotta kaupan ehdot, kohde ja kauppahinta voidaan jälkikäteen todeta helpommin.
45 min
Asunnon vuokrasopimus

19,00 €

Asunnon vuokraaminen on vapaamuotoinen oikeustoimi, eli osapuolet voivat pääsääntöisesti varsin vapaasti sopia vuokrasopimuksen sisällöstä ja ehdoista. Vuokrasopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, jotta vuokra, vuokranmaksun ehdot, vuokrattava huoneisto ja huoneiston lisävarusteet voidaan jälkikäteen todeta helpommin.
45 min