Asiakirjakone™ Kauppakirja Kauppakirja Sähköisesti laadittava kauppakirja. Kauppakirjalla voi luovuttaa irtaimen omaisuuden omistusoikeuden. Kauppakirjan voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €69.00 29.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

KAUPPAKIRJA, IRTAIMEN OMAISUUDEN MYYNTI

Asiakirjakauppa.fi asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa


Kauppakirja irtaimen omaisuuden myyntiä varten

Asiakirjan hinta

29,00 €

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Paperiversion toimitus

Mikä on irtaimen omaisuuden kauppakirja?

Irtaimen kauppa tarkoittaa sopimusta, jossa myyjä luovuttaa esineen omistusoikeuden ostajalle rahavastiketta vastaan. Kauppakirja on siten ostajan ja myyjän välinen sopimusasiakirja omistuksen vaihdoksesta.

Irtaimen kauppa on vapaamuotoinen oikeustoimi, ja sen voi tehdä pätevästi suullisesti tai kirjallisesti. Kauppakirja kannattaa kuitenkin tehdä kirjallisesti, jotta kaupan ehdot ja omistusoikeuden siirtyminen pystytään jälkikäteen toteamaan helpommin.

Kaupan osapuolet laativat useasti kauppakirjan tavaran tai palvelun ostamisesta. Myyjän päävelvoite on toimittaa tavara ja ostajan päävelvoite on maksaa kauppahinta. Sopimukseen voi kuitenkin olla kytkettynä erilaisia ehtoja.

Irtaimia esineitä ovat käytännössä kaikki materiaaliset esineet kuten autot, kodinkoneet ja huonekalut. Pääsääntöisesti irtaimia esineitä ovat kaikki ne esineet, jotka eivät ole kiinteitä esineitä (kiinteitä ovat mm. tontit sekä usein rakennukset). Kauppakirja on hyvä olla laadittuna aina, kun myytävän tai ostettavan esineen arvo on merkittävä.


Kauppakirja sisältö

Kauppakirjaan merkitään normaalisti kaupan osapuolet, kaupan kohde, kauppahinta ja kaupan ehdot. Kauppakirjaa laadittaessa on tärkeä ennakoida mahdolliset tulevaisuudessa syntyvät riitatilanteet. Sopimusta tehtäessä vallitsevat olosuhteet pysyvät harvoin täysin muuttumattomina sopimuksen solmimisen ja täyttämisen välisenä aikana.

Kauppakirjassa voi olla erilaisia osapuolia suojaavia tai velvoittavia ehtoja, kuten esimerkiksi vastuunrajoituksia tai vaaranvastuuseen liittyviä ehtoja. Voi myös olla järkevää etukäteen sopia, miten esimerkiksi sopimusmuutokset tehdään tai riitatilanteet ratkaistaan.


Kauppakirjan laatiminen

Kauppakirja on hyvä tehdä aina kirjallisesti ja molempien kaupan osapuolien on syytä allekirjoittaa kauppakirja. Irtaimen omaisuuden kauppaan kahden tasapuolisen osapuolen välillä sovelletaan kauppalakia, kun taas kuluttajansuojalain säännökset tulevat kyseeseen elinkeinonharjoittajan välittäessä hyödykkeitä kuluttajille.

Kauppakirja ja sen ehdot on syytä lukea huolella läpi ennen allekirjoittamista, jotta tietää mihin sitoutuu.


Muut asiaa koskevat asiakirjat

Asiakirjakone™

Asiakirjakone on lakiasiaintoimisto Fidescon Oy:n kehittämä teknologia, jonka avulla jurdisten asiakirjojen laatiminen onnistuu keneltä vain. Asiakirjan laatiminen on jaettu laatimista tukeviin osiin ja ohjeisiin jolloin asiakirjan laatiminen on vaivatonta. Lopputuloksena syntyy aina yksilöllinen asiakirja.

Asiakirjakauppa.fi

Aleksanterinkatu 21 3.krs 90100 Oulu

ASIAKASPALVELU

+358 (0) 40 163 5955

SÄHKÖPOSTIOSOITE

asiakaspalvelu[at]asiakirjakauppa.fi