Asiakirjakone™ Kutsu perunkirjoitukseen Kutsu perunkirjoitukseen Sähköisesti laadittava perunkirjoituskutsu. Perunkirjoituskutsulla pesänselvittäjä voi järjestää perunkirjoituksen ja kutsua kuolinpesänosakkaat perunkirjoitustilaisuuteen. Perunkirjoituskutsun voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €39.00 19.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

KUTSU PERUNKIRJOITUKSEEN

Asiakirjakauppa.fi asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa


Kutsu perunkirjoitukseen

Asiakirjan hinta

19,00 €

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Paperiversion toimitus

Mikä on perunkirjoituskutsu?

Perunkirjoitus täytyy toimittaa jokaisen Suomessa asuneen henkilön kuoleman jälkeen. Toimitusvelvollisuus on sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa vainajan jäämistö on ja kuka parhaiten tuntee kuolinpesän tilan. Jos pesä ei ole kenenkään hallussa, perunkirjoituksen toimitusvelvollisuus on sillä, jolle omaisuudesta huolehtiminen olosuhteisiin katsoen lähinnä kuuluu.

Laki määrää tarkoin perunkirjoitukseen kutsuttavista henkilöistä. Tärkeimpänä ryhmänä kutsuttavista voidaan mainita kuolinpesän osakkaat, eloonjäänyt puoliso, lakimääräiset perilliset ja yleistestamentin saajat. Myös toissijaiset omaisuuden saajat on kutsuttava perunkirjoitustilaisuuteen, vaikkeivat he olekaan ensiksi kuolleen kuolinpesän osakkaita.

Jos jollekin oikeudenomistajista on määrätty edunvalvoja tai hänellä on edunvalvontavaltuutettu, kutsu on toimitettava päämiehen lisäksi edunvalvojalle ja -valtuutetulle.

Jos osakas jätetään kutsumatta perunkirjoitustilanteeseen, perunkirjoitus ei täytä sille laissa säädettyjä vaatimuksia. Perukirjaa ei silloin voida hyväksyä perintöverotuksen perusteeksi, eikä se täytä lain vaatimusta pesän ilmoittamisvelvollisuudesta. Sillä seikalla, onko kutsun lähettämättä jättämisellä ollut vaikutusta perukirjan sisältöön, ei ole tässä tapauksessa merkitystä.


Perunkirjoituskutsun sisältö

Kutsussa on mainittava ainakin perunkirjoitustilaisuuden aika, paikka ja kutsun lähettäjä. Yleensä kutsu lähetetään postitse tai sähköpostilla. Niissä tapauksissa, joissa osakkaiden tai testamentin saajien välillä on jännitteitä, kutsu toimitetaan yleensä todisteellisesti. Perunkirjoituksesta on mahdollista sopia myös suullisesti niissä tapauksissa, joissa kaikki osakkaat ovat ajasta ja paikasta yksimielisiä.


Perunkirjoituskutsun laatiminen

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tähän voi hakea jatkoaikaa verohallinnolta. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on velkainen.


Muut perintöä koskevat asiakirjat

Asiakirjakone™

Asiakirjakone on lakiasiaintoimisto Fidescon Oy:n kehittämä teknologia, jonka avulla jurdisten asiakirjojen laatiminen onnistuu keneltä vain. Asiakirjan laatiminen on jaettu laatimista tukeviin osiin ja ohjeisiin jolloin asiakirjan laatiminen on vaivatonta. Lopputuloksena syntyy aina yksilöllinen asiakirja.

Asiakirjakauppa.fi

Aleksanterinkatu 21 3.krs 90100 Oulu

ASIAKASPALVELU

+358 (0) 40 163 5955

SÄHKÖPOSTIOSOITE

asiakaspalvelu[at]asiakirjakauppa.fi