Asiakirjakone™Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseenAvioehtosopimusSähköisesti laadittava kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen. Product #: 925872 Normaali hinta: €9.00 9.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

9,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

15 min

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 9,00 €

15 min
Asiakirja, jolla yhtiö kutsuu osakkeenomistajat sääntömääräiseen yhtiökokoukseen.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa yhtiön asioita koskien yhtiökokouksessa. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään lisäksi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten sekä tilintarkastajan valinnasta, jollei osakeyhtiölaissa säädetä tai yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin näiden toimikaudesta tai valinnasta.

Yhtiökokouskutsun sisältö

Yhtiön hallitus kutsuu pääsääntöisesti yhtiökokouksen koolle riippumatta yhtiökokouksen tyypistä. Yhtiöjärjestyksessä olevan määräyksen nojalla myös hallintoneuvosto voi kutsua yhtiökokouksen koolle. Yhtiökokouskutsun sisältö on yksityiskohtaisesti määritelty osakeyhtiölaissa. Yhtiökokouskutsun tulee selkeästi sisältää kokouksessa käsiteltävät asiat, yhtiön nimi sekä kokousaika ja -paikka. Mikäli yhtiökokouksessa on tarkoitus muuttaa yhtiökokouksen sisältöä, tulee muutoksen pääasiallinen sisältö esitellä yhtiökokouskutsussa. Yhtiökokouskutsussa mainitsemattomia asioita voidaan käsitellä yhtiökokouksessa vain, mikäli ne yhtiöjärjestyksen mukaan tulee käsitellä yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että osakkeenomistajan osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhtiölle viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on mainittava kokouskutsussa.

Yhtiökokouskutsun toimittaminen ja laatiminen

Kutsu yhtiökokoukseen on lain mukaan toimitettava kaikille osakkeenomistajille, joiden osoite on yhtiön tiedossa, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Kutsuaika on sidoksissa siihen, mitä tyyppiä osakeyhtiö edustaa. Yksityisessä osakeyhtiössä kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen pitämistä, viimeistä ilmoittautumispäivää tai arvo-osuusjärjestelmään liittyneitä yhtiöitä koskevaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiöjärjestykseen otettavalla määräyksellä tätä aikaa voidaan pidentää. Julkisessa osakeyhtiössä kutsu voidaan kuitenkin toimittaa aikaisintaan kolme kuukautta ennen edellä mainittua päivää. Pörssiyhtiön on toimitettava yhtiökokouskutsu viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Avoimen yhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi

9,00 €

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voidaan muuttaa osakeyhtiöksi. Päätös on tehtävä siinä järjestyksessä kuin yhtiösopimusta muutetaan. Yhtiömuodon muuttamista koskevan päätöksen yhteydessä on hyväksyttävä osakeyhtiölain mukaisesti laadittu yhtiöjärjestys. Yhtiömuodon muuttamista koskevasta päätöksestä on laadittava asiakirja. Yhtiömuutoksesta tulee ilmoittaa kaupparekisteriin toimittamalla PRH:lle osakeyhtiön perustamisilmoitus sekä henkilötietolomake.
30 min
Yksityisliikkeen muuttaminen osakeyhtiöksi

9,00 €

Yksityisen elinkeinonharjoittajan liiketoimintaa ei voi suoraan jatkaa osakeyhtiömuotoisena. Sitä vastoin yksityisliikkeen toimintaa voidaan jatkaa perustamalla osakeyhtiö, jolloin tulee tehdä normaali osakeyhtiön perustamisilmoitus. Mikäli yksityisen elinkeinonharjoittajan liiketoiminta samalla lakkaa, tulee tästä tehdä lopettamisilmoitus. Lopettamisilmoitus on tärkeä tehdä, jos tuleva osakeyhtiö haluaa käyttää samaa tai vastaavaa nimeä mitä elinkeinonharjoittaja käytti.
30 min
Yksityisliikkeen muuttaminen kommandiittiyhtiöksi

9,00 €

Yksityisliikkeen muuttaminen kommandiittiyhtiöksi on tarpeellista, jos yritys halutaan myydä, tai toimintaa laajentaa. Yksityisliikkeen muuttuessa kommandiittiyhtiöksi tulee elinkeinonharjoittajasta usein vastuunalainen yhtiömies ja uudesta yhtiökumppanista tai yhtiökumppaneista äänettömiä yhtiömiehiä. Uudet yhtiökumppanit, mikäli vastuunalaisia, tulevat elinkeinonharjoittajan lisäksi henkilökohtaiseen vastuuseen yrityksen mukana siirtyvistä veloista.
30 min
Avoimen yhtiön yhtiösopimus

9,00 €

Avoimessa yhtiössä kaksi tai useampi osapuoli (yhtiömiehet) harjoittaa yhtiösopimuksen perusteella yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Avoimen yhtiön yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään kuin omasta velastaan. Avoin yhtiö syntyy rekisteröimisellä. Rekisteröinti on ilmoitettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta.
30 min
Kommandiittiyhtiön yhtiösopimus

9,00 €

Kommandiittiyhtiössä kaksi tai useampi osapuoli (yhtiömiehet) harjoittavat yhtiösopimuksen perusteella elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksessa on mainittava yhtiön toiminimi, kotipaikka Suomessa, toimiala ja yhtiömiehet. Yhtiömies voi olla vastuunalainen tai äänetön. Yhtiösopimuksessa tulee määritellä miten vastuunalaisen ja äänettömän yhtiömiehen voitonjako tapahtuu.
30 min
Osakeyhtiön perustamissopimus

9,00 €

Osakeyhtiön perustamissopimuksen laatiminen on yksi tärkeimmistä osakeyhtiön perustamisen vaiheista. Osakeyhtiö perustetaan aina kirjallisella, osakkeenomistajien allekirjoittamalla perustamissopimuksella, joka tulee osakkeenomistajien myös yksimielisesti hyväksyä. Osakeyhtiötä ei ole mahdollista rekisteröidä ilman kirjallista perustamissopimusta.
30 min