Asiakirjakone™ Lahjakirja Lahjakirja Sähköisesti laadittava lahjakirja. Lahjakirjalla voi lahjoittaa omaisuutta perillisille tai muille tahoille. Mikäli lahjan arvo ylittää 4.999 euroa, lahjasta tulee tehdä ilmoitus verottajalle lahjaverotusta varten. Lahjakirjan voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €69.00 29.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

LAHJAKIRJA

Asiakirjakauppa.fi asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa


Lahjakirja

Asiakirjan hinta

29,00 €

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Paperiversion toimitus

Mikä on lahjakirja?

Kun irtainta omaisuutta luovutetaan korvauksetta, lahjasta on hyvä tehdä lahjakirja, joka sitoo lahjanantajaa. Tällöin lahjakirja on vain lahjanantajaa oikeudellisesti sitova velvoitus lahjan luovuttamisesta.

Lahjakirja on hyvä tehdä erityisesti silloin, kun lahjakirjalla pyritään suojelemaan lahjansaajaa velkojilta, lahjoituksesta on tehtävä lahjakirja ja ilmoitettava maistraatille.

Lahjoittaessa omaisuutta tulisi huomioida myös siihen mahdollisesti kohdistuva lahjaverotus. Yli 3 999:n euron lahjoituksesta tulisi tehdä Verohallinnolle lahjaveroilmoitus, ja toisinaan siihen on liitettävä myös luovutuksen yhteydessä tehty lahjakirja.


Lahjakirjan sisältö

Lahjakirjassa yksilöidään lahjanantaja ja lahjansaaja sekä lahjoitettava omaisuus. Lisäksi lahjakirjassa yksilöidään pidättääkö lahjanantaja lahjoituksen kohteena olevaan omaisuuteen jonkun oikeuden esim. käyttöoikeuden.


Lahjakirjan laatiminen

Lahjakirja tehdään kirjallisesti ja siihen on tärkeää merkitä lahjanannon päiväys, lahjanantajan ja -saajan tiedot allekirjoituksineen, sekä osapuolten väliset mahdolliset sukulaisuussuhteet. Lisäksi on tärkeää merkitä mahdollinen avio-oikeuden poissulkeminen.

Lahjansaajan ollessa rintaperillinen, on hyvä lisätä maininta siitä, onko kyse ennakkoperinnöstä vai ei. Ja jos vain suinkin on mahdollista lahja on hyvä yksilöidä ja ilmoittaa sen arvo. Kahden esteettömän todistajan on allekirjoitettava lahjakirja.


Asiakirjakone™

Asiakirjakone on lakiasiaintoimisto Fidescon Oy:n kehittämä teknologia, jonka avulla jurdisten asiakirjojen laatiminen onnistuu keneltä vain. Asiakirjan laatiminen on jaettu laatimista tukeviin osiin ja ohjeisiin jolloin asiakirjan laatiminen on vaivatonta. Lopputuloksena syntyy aina yksilöllinen asiakirja.

Asiakirjakauppa.fi

Aleksanterinkatu 21 3.krs 90100 Oulu

ASIAKASPALVELU

+358 (0) 40 163 5955

SÄHKÖPOSTIOSOITE

asiakaspalvelu[at]asiakirjakauppa.fi