Asiakirjakone™LahjakirjaLahjakirjaSähköisesti laadittava lahjakirja. Lahjakirjalla voi lahjoittaa omaisuutta perillisille tai muille tahoille. Mikäli lahjan arvo ylittää 4.999 euroa, lahjasta tulee tehdä ilmoitus verottajalle lahjaverotusta varten. Lahjakirjan voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €69.00 19.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Lahjakirja

19,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

30 min

Lahjakirja 19,00 €

30 min
Lahjakirja, jolla voidaan luovuttaa omaisuutta korvauksetta. Lahjakirja on lahjanantajaa oikeudellisesti sitova velvoitus lahjan luovuttamisesta.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on lahjakirja?

Lahjasta on kyse, kun irtainta omaisuutta luovutetaan korvauksetta, lahjasta on hyvä tehdä lahjakirja, joka sitoo lahjanantajaa. Tällöin lahjakirja on vain lahjanantajaa oikeudellisesti sitova velvoitus lahjan luovuttamisesta.

Lahjakirja on hyvä tehdä erityisesti silloin, kun lahjakirjalla pyritään suojelemaan lahjansaajaa velkojilta, lahjoituksesta on tehtävä lahjakirja ja ilmoitettava maistraatille.

Lahjoittaessa omaisuutta tulisi huomioida myös siihen mahdollisesti kohdistuva lahjaverotus. Yli 4 999:n euron lahjoituksesta tulee tehdä Verohallinnolle lahjaveroilmoitus, ja toisinaan siihen on liitettävä myös luovutuksen yhteydessä tehty lahjakirja.

Usein perintöverosuunnitteluna halutaan lahjoittaa omaisuutta, johon lahjanantaja pidättää itselleen hallintaoikeuden. Tätä vaihtoehtoa käytetään paljon myös lahjansaajan verojen pienentämiseksi, sillä hallintaoikeus pienentää lahjansaajan lahjaveron määrää.

Lahjakirjan sisältö

Lahjakirjassa yksilöidään lahjanantaja ja lahjansaaja sekä lahjoitettava omaisuus. Lisäksi lahjakirjassa yksilöidään pidättääkö lahjanantaja lahjoituksen kohteena olevaan omaisuuteen jonkun oikeuden esim. käyttöoikeuden.

Lahjoituksen kohde kannattaa yksilöidä ja erityisesti lahjan arvoon vaikuttavat tekijät voi mainita lahjakirjassa. Kannattaa esimerkiksi mainita arvoa alentavat tekijät, sillä ne saattavat vaikuttaa lahjaveron suuruuteen. Tällöin myös lahjansaaja tietää mitä on vastaanottamassa. Tämä selvitys lahjan arvosta tehdään myös verottajaa silmällä pitäen. Lahjan arvoa ei tarvitse merkitä lahjakirjaan, mutta lahjoituksen jälkeen tehtävässä lahjaveroilmoituksessa se tulee olla merkittynä.

Jos lahjoituksen kohde on asunto-osake, tulee lahjakirjassa myös mainita kohdistuuko lahjaan velkaa tai onko asunto pantattu velkojen vakuudeksi. Lisäksi kannattaa mainita missä osake- ja panttikirjat ovat. Osakekirjaan tehdään siirtomerkintä omistusvaihdosta.

Usein lahjakirjalla poissuljetaan saajan aviopuolison avio-oikeus lahjoituksen kohteeseen. Kun näin tehdään, niin lahjakirjassa tulee olla kaksi todistajaa.

Lahjakirjan laadinta

Lahjakirja tehdään kirjallisesti ja siihen on tärkeää merkitä lahjanannon päiväys, lahjanantajan ja -saajan tiedot allekirjoituksineen, sekä osapuolten väliset mahdolliset sukulaisuussuhteet. Lisäksi on tärkeää merkitä mahdollinen avio-oikeuden poissulkeminen.

Lahjansaajan ollessa rintaperillinen, on hyvä lisätä maininta siitä, onko kyse ennakkoperinnöstä vai ei. Ja jos vain suinkin on mahdollista lahja on hyvä yksilöidä ja ilmoittaa sen arvo. Kahden esteettömän todistajan on allekirjoitettava lahjakirja.

Jos kyse on lahjasta, ei lahjoitusta huomioida saajan perintöosuutena vaan perinnönjaossa kaikki perilliset saavat yhtä suuren osan perinnöstä. Jos mainintaa lahjasta ei ole, oletetaan lahjoitus lahjansaajan saamaksi ennakkoperinnöksi. Tämä vaikuttaa silloin lahjansaajan myöhemmin saaman perinnön suuruuteen.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi