Asiakirjakone™ Lakiosailmoitus Lakiosailmoitus Sähköisesti laadittava lakiosailmoitus. Lakiosailmoituksella rintaperillinen voi vaatia lakiosansa suoritusta. Lakiosailmoituksen voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €59.00 29.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

LAKIOSAILMOITUS

Asiakirjakauppa.fi asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa


Lakiosailmoitus

Asiakirjan hinta

29,00 €

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Paperiversion toimitus

Mikä on lakiosailmoitus?

Lakiosailmoitus liittyy tilanteisiin, joissa perittävä on tehnyt perinnöstään testamentin. Sen tarkoituksena on suojella perillistä tämän lakiosaa loukkaavalta testamentin määräykseltä. Lähtökohtaisesti testamentin määräyksellä ei voida poistaa perillisen oikeutta lakiosaan. Lakiosan saaminen edellyttää lakiosailmoituksen tekemistä. Perillisen tule esittää vaatimuksensa testamentin saajalle. Jos testamentin saajia on useampia kuin yksi, tulee lakiosailmoitus tehdä jokaiselle heistä erikseen. Kaikkien perillisten on tehtävä lakiosailmoituksensa itsenäisesti.

Lakiosailmoituksen on tehtävä todisteellisesti. Lakiosailmoituksen tekeminen esimerkiksi jo perunkirjoitusvaiheessa on tavallista. Lakiosailmoitus tulee tehdä myös silloin, kun perillinen vaatii vain osaa hänelle kuuluvasta lakiosasta.


Lakiosailmoituksen sisältö

Lakiosailmoituksessa rintaperillinen ilmoittaa vaativansa lakiosansa tai osan siitä lakiosaa loukaavasta testamentistä huolimatta.


Lakiosailmoituksen laatiminen

Määräaika lakiosailmoituksen tekemiselle on kuusi kuukautta ja määräaika lasketaan alkavaksi testamentin tiedoksisaannista. Lakiosan saaminen ei edellytä testamentin moittimista eikä muutoinkaan kanteen nostamista, vaan perillisen oikeus lakiosaan toteutuu ilmoituksen tekemisellä. Jos perillinen jättää lakiosailmoituksen tekemättä, hän menettää oikeutensa testamentin saajaa vastaan.


Muut perintöä koskevat asiakirjat

Asiakirjakone™

Asiakirjakone on lakiasiaintoimisto Fidescon Oy:n kehittämä teknologia, jonka avulla jurdisten asiakirjojen laatiminen onnistuu keneltä vain. Asiakirjan laatiminen on jaettu laatimista tukeviin osiin ja ohjeisiin jolloin asiakirjan laatiminen on vaivatonta. Lopputuloksena syntyy aina yksilöllinen asiakirja.

Asiakirjakauppa.fi

Aleksanterinkatu 21 3.krs 90100 Oulu

ASIAKASPALVELU

+358 (0) 40 163 5955

SÄHKÖPOSTIOSOITE

asiakaspalvelu[at]asiakirjakauppa.fi