Asiakirjakone™LakiosailmoitusLakiosailmoitusSähköisesti laadittava lakiosailmoitus. Lakiosailmoituksella rintaperillinen voi vaatia lakiosansa suoritusta. Lakiosailmoituksen voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €59.00 9.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Lakiosailmoitus

9,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

15 min

Lakiosailmoitus 9,00 €

15 min
Lakiosailmoitus, jolla perillinen voi vaatia lakiosaansa, jos perinnönjättäjä on laatinut testamentin, joka loukkaa perillisen oikeutta lakiosaan.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on lakiosailmoitus?

Lakiosailmoitus liittyy tilanteisiin, joissa perittävä on tehnyt perinnöstään testamentin. Sen tarkoituksena on suojella perillistä tämän lakiosaa loukkaavalta testamentin määräykseltä. Lähtökohtaisesti testamentin määräyksellä ei voida poistaa perillisen oikeutta lakiosaan. Lakiosan saaminen edellyttää lakiosailmoituksen tekemistä. Perillisen tule esittää vaatimuksensa testamentin saajalle. Jos testamentin saajia on useampia kuin yksi, tulee lakiosailmoitus tehdä jokaiselle heistä erikseen. Kaikkien perillisten on tehtävä lakiosailmoituksensa itsenäisesti.

Lakiosailmoituksen on tehtävä todisteellisesti. Lakiosailmoituksen tekeminen esimerkiksi jo perunkirjoitusvaiheessa on tavallista. Lakiosailmoitus tulee tehdä myös silloin, kun perillinen vaatii vain osaa hänelle kuuluvasta lakiosasta.

Lakiosailmoituksen sisältö

Lakiosailmoituksessa rintaperillinen ilmoittaa vaativansa lakiosansa tai osan lakiosasta lakiosaa loukaavasta testamentistä huolimatta.

Lakiosailmoituksen laadinta

Määräaika lakiosailmoituksen tekemiselle on kuusi kuukautta ja määräaika lasketaan alkavaksi testamentin tiedoksisaannista. Lakiosan saaminen ei edellytä testamentin moittimista eikä muutoinkaan kanteen nostamista, vaan perillisen oikeus lakiosaan toteutuu ilmoituksen tekemisellä. Jos perillinen jättää lakiosailmoituksen tekemättä, hän menettää oikeutensa testamentin saajaa vastaan.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Testamentti

19,00 €

Testamentti on kuolemanvarainen, vastikkeeton ja yksipuolinen oikeustoimi, jolla perittävä määrää siitä, kenelle hänen omaisuutensa on hänen kuolemansa jälkeen menevä. Testamentin tekeminen on ainoa keino, jolla voidaan pätevästi syrjäyttää laillinen perimysjärjestys ja toteuttaa testamentin tekijän tahto.
60 min
Legaatti

19,00 €

Erityistestamenttia eli legaattia käytetään testamentattaessa tiettyä omaisuutta. Erityistestamentilla voidaan testamentata irtainta omaisuutta, esimerkiksi jonkin tavaran, rahamäärän tai osakkeita. Eritystestamentilla voidaan joustavasti antaa esimerkiksi käyttö- tai tuotto-oikeuden johonkin omaisuuserään. Kiinteää omaisuutta testamentattaessa käytetään yleensä yleistestamenttia vaikka erityistestamentti soveltuu siihen samalla tavalla.
45 min
Hoitotestamentti

9,00 €

Hoitotestamentilla henkilö ilmaisee tahtonsa siitä, miten toivoo hoitonsa järjestettävän, jos henkilö sairauden tai muun esteen seurauksena on itse kykenemätön tuomaan hoitotahtonsa julki. Hoitotestamentissa voidaan yksilöidä hyvinkin tarkkaan mitä lääketieteellisiä toimia henkilölle saa tehdä.
15 min
Perinnöstä luopuminen, ilmoitus perittävälle

9,00 €

Mikäli perillinen haluaa luopua perinnöstä, on hänen tehtävä perinnöstä luopuminen eli negatiivinen perintösopimus. Perinnöstä luopuminen, jos sitä ei ole rajattu tiettyyn omaisuuserään, koskee kaikkea luopumishetken jälkeenkin saatua omaisuutta. Perinnöstä luopumista ei voi peruuttaa.
15 min
Perinnöstä luopuminen, ilmoitus osakkaille

9,00 €

Perinnöstä luopumista koskevaa asiakirjaa käytetään tilanteessa, jossa perillinen haluaa luopua perinnöstä perittävän kuoleman jälkeen. Perinnöstä voidaan luopua, mikäli perillinen ei ole ryhtynyt toimiin, jotka voitaisiin katsoa toimiksi perinnön vastaanottamiseksi; kuten osallistunut irtaimen jakoon, perinyt kuolinpesän saatavia tai vedonnut osakkaan oikeussuojakeinoihin.
15 min
Kutsu perunkirjoitukseen

9,00 €

Perunkirjoituksen ajasta ja paikasta on ilmoitettava hyvissä ajoin osakkaille ja leskelle. Perunkirjoitukseen on kutsuttava kuolinpesän osakkaat: perilliset, yleistestamentin saajat, eloonjäänyt puoliso, sekä uskotut miehet. Erityistestamentinsaaja voidaan kutsua, jos niin halutaan.
15 min