Asiakirjakone™Myyntimiehen työsopimusAvioehtosopimusSähköisesti laadittava myyntimiehen työsopimus. Product #: 925872 Normaali hinta: €9.00 9.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Myyntimiehen työsopimus

9,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

30 min

Myyntimiehen työsopimus 9,00 €

30 min
Työsopimus, jolla myyntihenkilö ja työnantaja voivat sopia myyntityöhön liittyvästä työsuhteesta sekä sen ehdoista.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on myyntimiehen tyosopimus?

Myyntimiehellä tarkoitetaan lain mukaan työntekijää, joka on työnantajansa kanssa tekemässään edustussopimuksessa sitoutunut tämän lukuun edistämään työnantajansa tavaroiden myyntiä matkustamalla eri paikkakunnilla tai käymällä tapaamassa asiakkaita sillä paikkakunnalla, jossa työnantajan liike sijaitsee. Työsuhteeseen sovelletaan työsopimuslakia, ellei laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä toisin määrää.

Työsopimuksen sisältö

Myyntimiehen työsopimuksen sisällön määrittää pitkälti sopijapuolten yhteisymmärrys työsopimuksen sisällöstä. Työsopimuslain mukaiset työsopimuksen vähimmäisehdot ovat esimerkiksi työn kesto ja pääasialliset työtehtävät, koeaika ja sen pituus sekä palkan määräytyminen ja palkanmaksukausi.

Työsopimuksessa sovitaan työntekopaikka, eli se paikka tai alue, jossa työ pääsääntöisesti suoritetaan ja jossa työnantaja on oikeutettu käyttämään työnjohto-oikeuttaan ja velvoittamaan työntekijän tekemään työtään. Työntekijän pääasialliset työtehtävät on määriteltävä työsopimuksessa. Työnantajaa sitova, työsopimukseen sovellettava työehtosopimus on myös merkittävä työsopimukseen.

Sopijapuolet tulee yksilöidä työsopimuksessa erikseen siten, että työnantaja yhteystietoineen (nimi, osoite ja puhelinnumero) sekä työntekijä yhteystietoineen (nimi, osoite, puhelinnumero sekä sosiaaliturvatunnus) merkitään työsopimukseen. Jos työntekijälle asetetaan tiettyjä myynti- tai tulostavoitteita, on ne syytä kirjata työsopimukseen.

Erityisesti myyntimiehen työsopimuksessa tulee mainita työstä maksettava palkka ja sen määräytyminen. Myyntimiehiä koskevat säännökset palkkauksesta löytyvät laista kauppaedustajista. Mikäli palkka maksetaan kokonaan tai osittain provisiona, on provision maksun ajankohta mainittava työsopimuksessa. Työsopimuksessa tulee mainita provisioprosentti ja provision määräytymisperuste.

Myyntimiehen työsopimukseen tulee myös ottaa määräys siitä, miten työntekijä suorittaa työmatkat. Esimerkiksi työntekijä voi suorittaa matkat omalla tai hallinnassaan olevalla autolla tai luontoisetuautolla taikka työnantajan omistamalla autolla. Myös matkakustannusten korvaaminen eli kilometrikorvaukset ja päivärahan määräytymisperusteet on merkittävä työsopimukseen.

Työsopimuksen laatiminen

Työsopimuksia tulee laatia kaksi kappaletta, yksi kappale työntekijälle ja yksi työnantajalle. Molemmat asiakirjat tulee päivätä ja allekirjoittaa sopijapuolten toimesta.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja