Asiakirjakone™ Ositussopimus Ositussopimus Sähköisesti laadittava ositussopimus. Ositussopimuksella puolisot voivat sopia miten yhteinen omaisuus jaetaan avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä. Ositussopimuksen voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €150.00 119.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

OSITUSSOPIMUS

Asiakirjakauppa.fi asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa


Ositussopimus

Asiakirjan hinta

119,00 €

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Paperiversion toimitus

Mikä on ositussopimus?

Ositussopimuksessa voidaan lähtökohtaisesti sopia mistä tahansa puolisoiden haluamasta seikasta, joten ositussopimukset voivat olla sisällöltään hyvin monenlaisia. Tavallisimmin sopimuksessa määrätään siitä, miten omaisuus jaetaan eron yhteydessä tai jos avioliitto on purkautunut esimerkiksi puolison menehtymisen johdosta.

Puolisot voivat sopia myös keskinäisestä elatuksestaan, asumiskorvauksesta sekä toisen hyväksi tehdyn työn korvaamisesta. Jos kummallakaan puolisolla ei ole avio- oikeutta toisen omaisuuteen, on omaisuuden osituksen sijasta toimitettava ainoastaan puolisoiden omaisuuden erottelu. Sopimusvapaudelle asettavat rajoituksia hyvän tavan mukaisuus ja kolmannen suoja, eli sopimus ei saa olla hyvän tavan vastainen eikä se saa loukata kolmannen oikeutta.

Ositussopimus ei sellaisenaan korvaa ositusta. Sen jälkeen, kun ositusperuste on olemassa eli kun avioliitto on purkautunut puolison kuoleman johdosta tai avioeroa koskeva asia on tullut vireille, puolisoiden on toimitettava ositus huolimatta siitä, ovatko he tehneet ositussopimuksen vai eivät. Ositus voidaan sitten toimittaa ositussopimuksen mukaisesti.


Ositussopimuksen sisältö

Tavanomaisia asiakirjoja joita osituksessa usein tarvitaan ovat esimerkiksi päätös avioeron harkinta- ajan alkamisesta sekä selvitykset pankkitalletuksista. Mikäli puolisot eivät osituksessa pääse sopimukseen omaisuutensa jakamisesta, voi kumpi tahansa puolisoista hakea tuomioistuimelta pesänjakajaa toimittamaan jaon loppuun.


Ositussopimuksen laatiminen

Sopimus tulee tehdä kirjallisesti, vaikka itse ositus voidaan periaatteessa tehdä myös suullisesti. Molempien puolisoiden tulee allekirjoittaa sopimus kahden todistajan läsnäollessa, ja sopimuksen tulisi käsittää kaikki omaisuus sekä jako suorittaa loppuun. Muutoin kyseessä on osittainen ositus, eli ositus jää kesken.


Muut avioliittoa käsittelevät asiakirjat

Asiakirjakone™

Asiakirjakone on lakiasiaintoimisto Fidescon Oy:n kehittämä teknologia, jonka avulla jurdisten asiakirjojen laatiminen onnistuu keneltä vain. Asiakirjan laatiminen on jaettu laatimista tukeviin osiin ja ohjeisiin jolloin asiakirjan laatiminen on vaivatonta. Lopputuloksena syntyy aina yksilöllinen asiakirja.

Asiakirjakauppa.fi

Aleksanterinkatu 21 3.krs 90100 Oulu

ASIAKASPALVELU

+358 (0) 40 163 5955

SÄHKÖPOSTIOSOITE

asiakaspalvelu[at]asiakirjakauppa.fi