Asiakirjakone™PääomalainavelkakirjaAvioehtosopimusSähköisesti laadittava pääomalainavelkakirja. Product #: 925872 Normaali hinta: €9.00 9.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Pääomalainavelkakirja

9,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

30 min

Pääomalainavelkakirja 9,00 €

30 min
Velkakirja, jolla yhtiö ja lainanantaja voivat sopia pääomaehtoisen lainan määrästä ja ehdoista.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on pääomalainavelkakirja?

Velkakirja on yksinkertaisuudessaan kirjallinen asiakirja, jolla velallinen myöntää saaneensa velkakirjassa mainitun summan velkakirjassa mainitulta lainanantajalta lainaksi. Pääomalaina on tarkoitettu pääasiassa yrityksen vakavaraisuuden parantamiseen ja erityisesti osakepääoman menettämisestä johtuvien seuraamusten torjumiseen. Pääomalainasta säädetään osakeyhtiölaissa. Lain nojalla se on aina takasijainen velka, eli pääomalaina ja sen korko saadaan maksaa yhtiön konkurssissa tai selvitystilassa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella. Tämä tarkoittaa sitä, että pääomalaina voidaan maksaa takaisin vasta sitten, kun kaikkien muiden velkojien saatavat on maksettu. Pääomalainan tai sen koron maksamisesta yritys ei saa antaa vakuutta.

Pääomalaina on yritykselle annettava laina, jonka pääomaa ja korkoa voidaan maksaa vain tietyin laissa määriteltyjen edellytysten täyttyessä. Vaikka pääomalainaa kirjanpitolain nojalla pidetään vieraana pääomana, se katsotaan kuitenkin osakeyhtiölain säännöksen perusteella omaan pääomaan. Tästä syystä esimerkiksi osakeyhtiö voi välttää oman pääoman menettämisestä johtuvan ilmoitusvelvollisuuden. Pääomalaina tarjoaa osakeyhtiön pääosakkaalle tai saataviaan turvaavalle lainanantajalle joustavan mahdollisuuden säilyttää pääoma tietyllä tasolla.

Pääomalainavelkakirjan sisältö

Pääomalainasta tulee tehdä velkakirja. Velkakirjaan merkitään lainanantajan ja lainansaajan yhteystiedot (nimi, kotipaikka sekä yksilöivä tunnus eli henkilötunnus tai Y-tunnus), lainan määrä ja sen tarkoitus, lainan takaisinmaksuehdot sekä korkoehdot. Näiden lisäksi velkakirjaan voidaan ottaa merkintä vakuudesta. Tässä tulee kuitenkin ottaa erityisesti huomioon se, ettei yhtiö tai sen tytäryhteisö saa antaa vakuutta lainan tai sen koron maksamiseksi.

Pääomalainan vähimmäisehtoja on lain mukaan kaksi. Ensiksi, laina maksetaan yhtiön konkurssissa tai selvitystilassa muita velkoja huonommalla etuoikeudella. Toiseksi, pääoma saadaan palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Nämä ehdot on syytä merkitä velkakirjaan.

Pääomalainavelkakirjan laadinta

Velkakirja on suositeltavaa laatia kirjallisesti. Velkakirjaan tulee merkitä päivämäärä, jolloin velka on annettu. Tämän lisäksi velkakirja tulee allekirjoittaa sopijapuolten, eli lainansaajan ja lainanantajan toimesta. Mikäli osapuolet niin toivovat, on velkakirjaan mahdollista ottaa erilliset todistajat, jotka allekirjoittavat todistuksensa velkakirjaan ja vahvistavat velan oikeellisuuden ja lainmukaisuuden. Todistajien käyttö ei ole välttämätöntä.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja