Asiakirjakone™ Perinnöstä luopuminen, ilmoitus osakkaille Perinnöstä luopuminen Sähköisesti laadittava ilmoitus perinnöstä luopumisesta. Perillinen voi luopua perinnöstä tai testamentista ilmoittamalla siitä kuolinpesän osakkaille. Luopumisilmoituksen voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €59.00 29.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

ILMOITUS OSAKKAILLE PERINNÖSTÄ LUOPUMISESTA

Asiakirjakauppa.fi asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa


Perinnöstä luopuminen

Asiakirjan hinta

29,00 €

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Paperiversion toimitus

Mikä on ilmoitus perinnöstä luopumisesta?

Perinnöstä voidaan luopua perinnönjättäjän eläessä tai perinnönjättäjän kuoleman jälkeen. Jos perinnöstä haluaa luopua perinnönjättäjän eläessä on kysymyksessä ennakkoluopuminen. Ennakkoluopuminen tulee ilmoittaa perinnönjättäjälle. Jos perinnöstä haluaa luopua perinnönjättäjän kuoltua on kysmyksessä jälkiluopuminen. Jälkiluopumisesta tulee ilmoittaa kuolinpesän osakkaille.

Jälkiluopuminen on mahdollista, mikäli perillinen tai testamentinsaaja eivät ole jo ryhtyneet sellaisiin toimiin, että heidän voidaan katsoa ottaneen perinnön vastaan. Perintöön ryhtyminen ja perinnön vastaanottaminen tarkoittavat sitä, että perillinen on esimerkiksi määrännyt jotenkin perintöomaisuudesta. Toisin sanoen, jos perittävä on toiminut niin, että hänen voidaan katsoa ilmaisseen tahtonsa ottaa perintö vastaan, hän ei voi enää luopua perinnöstä.

Testamentista voi myös luopua kokonaan tai osittain. Kokonaanluopuminen on aina tehokasta jolloin perintöveron maksaa sijaantulevat perilliset. Osittainluopuminen on tehokasta vain jos perintö saadaan testamentilla ns. testamenttisaantona, perintösaantona on osittainluopuminen pääosin tehotonta, jolloin perillinen maksaa perintöveron ja sijaantulevat perilliset lahjaveron. Tehokkaan luopumisen voi myös eritellä testamentissa, jolloin se on erittelyn mukaan tehokasta myös ns. perintösaantona.

Alaikäisen tai muun vajaavaltaisen lakimääräinen edunvalvoja ei voi luopua tämän perintösaannosta ilman holhousviranomaisen lupaa. Siten myös mahdollinen luopumisen peruuttaminen on tehtävissä vain holhousviranomaisen luvalla.


Perinnöstä luopumisen sisältö

Perinnöstä luopumista koskevassa ilmoituksessa on ilmoitettava luopuuko perinnöstä kokonaan vai jonkun hyväksi. Tehokas perinnöstä luopuminen edellyttää, ettei sen yhteydessä ole määrätty edunsaajaa tai jos edunsaaja on määrätty, saajaksi on määrätty luopujan kaikki sijaantuloperilliset ja näillä olisi ollut oikeus periä perittävä.

Tehokkaan luopumisen yhteydessä ei saa vaikuttaa millään tavoin siihen, kenelle perintöosuus menee. Tehokkaassa perinnöstä luopumisessa omaisuuden jako määräytyy yksinomaan Suomen jäämistöoikeuden perusteella ja luopunut henkilö ei ole osapuoli sen sisältöä määritettäessä.


Jälkiluopumista koskevan asiakirjan laatiminen

Perinnöstä ja testamentista luopuminen on perittävän kuoleman jälkeen tehtävä aina kirjallisesti. Luopumisesta tehdään yleensä erillinen asiakirja, joka luopujan on allekirjoitettava. Luopumisilmoitus ei vaadi todistajia, mutta todistajien käyttö on suositeltavaa.


Muut perintöä koskevat asiakirjat

Asiakirjakone™

Asiakirjakone on lakiasiaintoimisto Fidescon Oy:n kehittämä teknologia, jonka avulla jurdisten asiakirjojen laatiminen onnistuu keneltä vain. Asiakirjan laatiminen on jaettu laatimista tukeviin osiin ja ohjeisiin jolloin asiakirjan laatiminen on vaivatonta. Lopputuloksena syntyy aina yksilöllinen asiakirja.

Asiakirjakauppa.fi

Aleksanterinkatu 21 3.krs 90100 Oulu

ASIAKASPALVELU

+358 (0) 40 163 5955

SÄHKÖPOSTIOSOITE

asiakaspalvelu[at]asiakirjakauppa.fi