Asiakirjakone™ Perinnöstä luopuminen, ilmoitus perittävälle Perinnöstä luopuminen ilmoitus perittävälle Sähköisesti laadittava ilmoitus perinnöstä luopumisesta. Perillinen voi luopua perinnöstä perittävän elinaikana ilmoittamalla siitä perittävälle. Luopumisilmoituksen voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €59.00 29.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

ILMOITUS PERITTÄVÄLLE PERINNÖSTÄ LUOPUMISESTA

Asiakirjakauppa.fi asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa


Perinnöstä luopuminen ilmoitus perittävälle

Asiakirjan hinta

29,00 €

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Paperiversion toimitus

Mikä on ilmoitus perittävälle perinnöstä luopumisesta?

Perinnöstä voidaan luopua perinnönjättäjän eläessä tai perinnönjättäjän kuoleman jälkeen. Jos perinnöstä haluaa luopua perinnönjättäjän eläessä on kysymyksessä ennakkoluopuminen. Ennakkoluopuminen tulee ilmoittaa perinnönjättäjälle. Jos perinnöstä haluaa luopua perinnönjättäjän kuoltua on kysmyksessä jälkiluopuminen. Jälkiluopumisesta tulee ilmoittaa kuolinpesän osakkaille.

Perittävän eläessä perinnöstä luopuminen tapahtuu yleensä hyväksymällä perittävän toisen hyväksi tekemä testamentti. Luopua voi myös toimittamalla perittävälle kirjallisen ilmoituksen perinnöstä luopumisesta.

Rintaperillisen on saatava ennakkoluopumisesta kohtuullinen korvaus, jotta luopuminen katsottaisiin siviilioikeudellisesti tehokkaaksi. Korvaus voidaan maksaa luopujan sijasta hänen puolisolleen tai rintaperillisilleen. Luopujalla on kuitenkin oikeus saada lakiosansa luopumisestaan huolimatta, jos hänen aviopuolisolleen ei tule testamentin tai rintaperillisilleen lain tai testamentin perusteella luopujan lakiosaa vastaavaa osaa omaisuudesta. Muun kuin rintaperillisen tekemä luopumisilmoitus on tehokas ilman korvaustakin.

Ennakkoluopumisesta saadusta korvauksesta on suoritettava lahjaveroa. Jos korvaus ei ole ollut riittävä tai sitä ei ole maksettu lainkaan ja luopuja saa perittävän kuoltua lakiosansa, koko lakiosasta on suoritettava perintöveroa. Aiemmin luopumisesta saatu riittämätön korvaus otetaan ennakkoperinnön tavoin huomioon määrättäessä luopujan lopullista osuutta jäämistöön. Perintöverosta vähennetään ennakkoluopumisesta saadusta korvauksesta maksettu lahjavero.


Perinnöstä luopumisen sisältö

Perinnöstä luopumista koskevassa ilmoituksessa on ilmoitettava luopuuko perinnöstä kokonaan, vai jonkun hyväksi. Tehokas perinnöstä luopuminen edellyttää, ettei sen yhteydessä ole määrätty edunsaajaa tai jos edunsaaja on määrätty, saajaksi on määrätty luopujan kaikki sijaantuloperilliset ja näillä olisi ollut oikeus periä perittävä.

Tehokkaan luopumisen yhteydessä ei saa vaikuttaa millään tavoin siihen, kenelle perintöosuus menee. Tehokkaassa perinnöstä luopumisessa omaisuuden jako määräytyy yksinomaan Suomen jäämistöoikeuden perusteella ja luopunut henkilö ei ole osapuoli sen sisältöä määritettäessä.


Jälkiluopumista koskevan asiakirjan laatiminen

Perinnöstä luopuminen on hyvä tehdä aina kirjallisesti. Luopumisesta tehdään yleensä erillinen asiakirja, joka luopujan on allekirjoitettava. Luopumisilmoitus ei vaadi todistajia, mutta todistajien käyttö on suositeltavaa.


Muut perintöä koskevat asiakirjat

Asiakirjakone™

Asiakirjakone on lakiasiaintoimisto Fidescon Oy:n kehittämä teknologia, jonka avulla jurdisten asiakirjojen laatiminen onnistuu keneltä vain. Asiakirjan laatiminen on jaettu laatimista tukeviin osiin ja ohjeisiin jolloin asiakirjan laatiminen on vaivatonta. Lopputuloksena syntyy aina yksilöllinen asiakirja.

Asiakirjakauppa.fi

Aleksanterinkatu 21 3.krs 90100 Oulu

ASIAKASPALVELU

+358 (0) 40 163 5955

SÄHKÖPOSTIOSOITE

asiakaspalvelu[at]asiakirjakauppa.fi