Asiakirjakone™ Aviopuolisoiden keskinäinen testamentti Keskinäinen testamentti Sähköisesti laadittava aviopuolisoiden keskinäinen testamentti. Keskinäisellä testamentilla aviopuolisot voivat jakaa perintöä perintökaaresta poikkeavalla tavalla tai suojata lesken aseman. Keskinäisen testamentin voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €139.00 69.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

AVIOPUOLISOIDEN KESKINÄINEN TESTAMENTTI

Asiakirjakauppa.fi asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa


Aviopuolisoiden keskinäinen testamentti

Asiakirjan hinta

69,00 €

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Paperiversion toimitus

Mikä on keskinäinen testamentti?

Keskinäinen testamentti on aviopuolisoiden tahdonilmaisu, jolla aviopuolisot ilmoittaa tahtonsa omaisuutensa kohtalosta toisen puolison kuoleman jälkeen.

Keskinäinen testamentti laaditaan usein yhtenä asiakirjana, mutta se ilmaisee kuitenkin kahden tai useamman testamentintekijän testamenttaustahdon. Yleensä keskinäisen testamentin laativat puolisot, mutta se ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Keskinäisen testamentin voivat laatia esimerkiksi myös lapsettomaksi jääneet sisarukset toistensa hyväksi.

Keskinäinen testamentti voi olla joko omistusoikeustestamentti tai hallintaoikeustestamentti. Omistusoikeustestamentilla siirtyy omistusoikeus ja hallintaoikeustestamentilla ainoastaan hallintaoikeus vainajan omaisuuteen testamentin saajalle.

keskinäisellä testamentilla voidaan turvata myös avopuolison asema. Avopuoliso ei nimittäin peri edes lapsetonta avopuolisoaan, eikä hän myöskään saa jäädä puolisoiden yhteiseen kotiin asumaan ilman testamentin määräystä.


Keskinäisen testamentin sisältö

Puolisot voivat laatia keskinäisen testamatin siten, että sillä annetaan hallintaoikeus leskelle. Tällöin siirtyy ensiksi kuolleen puolison omaisuuden omistusoikeus suoraan lapsille, mutta leski saa omaisuuteen käyttö- eli hallintaoikeuden. Leski ei tällöin joudu maksamaan perintöveroa saamastaan käyttöoikeudesta ja myös lasten perintöveroa pienentää lesken saama käyttöoikeus. Hallintaoikeustestamentilla voidaan turvata lesken asema ja samalla varmistaa, että omaisuus menee rintaperillisille.

Jos keskinäinen testamentti on omistusoikeustestamentti, voidaan leskelle testamentata omaisuutta omistusoikeuksin verovapaasti 80 000 euron arvosta, jolloin esimerkiksi rahavarojen ja omaisuuden saaminen lisää lesken turvaa ja toimintavapautta

Testamenttiin voidaan myös lisätä ehto, jonka mukaan testamentin saaja voi valita, ottaako hän testamentin vastaan kokonaan tai osittain taikka ottaako hän omaisuuteen omistusoikeuden vai ainoastaan hallintaoikeuden.


Testamentin laatiminen

Keskinäisen testamentin tekijällä tulee olla asiasta riittävä ymmärrys eli hänellä ei saa olla sellaista sieluntoiminnan häiriötä, joka estäisi häntä ymmärtämästä, mitä on tekemässä.

Keskinäinen testamentti tulee laatia määrämuodossa. Se tarkoittaa pääsäännön mukaan testamentin tekemistä kirjallisesti (laadittavaa asiakirjaa kutsutaan testamenttiasiakirjaksi) ja sen allekirjoittamista kahden esteettömän, vähintään 15-vuotiaan todistajan ollessa yhtäaikaisesti läsnä. Todistajien tulee todistaa testamentti omilla allekirjoituksillaan, mutta heille ei kuitenkaan tarvitse esittää testamentin sisältöä. Riittää että he tietävät kyseessä olevan testamentin. Tietyissä olosuhteissa määrämuodosta voidaan poiketa, jolloin kyse on hätätilatestamentista. Testamentti on siis eri käsite kuin testamenttiasiakirja.

Testamenttiin voi halutessaan liittää määräyksiä hautajaisten järjestelystä, tosin käytännön seikkojen vuoksi niitä ei aina voida toteuttaa.


Muut perintöä koskevat asiakirjat

Asiakirjakone™

Asiakirjakone on lakiasiaintoimisto Fidescon Oy:n kehittämä teknologia, jonka avulla jurdisten asiakirjojen laatiminen onnistuu keneltä vain. Asiakirjan laatiminen on jaettu laatimista tukeviin osiin ja ohjeisiin jolloin asiakirjan laatiminen on vaivatonta. Lopputuloksena syntyy aina yksilöllinen asiakirja.

Asiakirjakauppa.fi

Aleksanterinkatu 21 3.krs 90100 Oulu

ASIAKASPALVELU

+358 (0) 40 163 5955

SÄHKÖPOSTIOSOITE

asiakaspalvelu[at]asiakirjakauppa.fi