Asiakirjakone™TilitoimistosopimusAvioehtosopimusSähköisesti laadittava tilitoimistosopimus. Product #: 925872 Normaali hinta: €9.00 9.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Tilitoimistosopimus

9,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

30 min

Tilitoimistosopimus 9,00 €

30 min
Tilitoimistosopimus, jolla yritys voi kirjanpitopalveluita tarjoavan yrityksen kanssa sopia palvelun sisällöstä ja ehdoista.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on tilitoimistosopimus?

Tilitoimistosopimus on toimeksiantosopimus, joka solmitaan tilitoimiston ja päämiehen tai asiakkaan välille. Tilitoimistosopimuksella sovitaan kirjanpitopalveluiden tuottamisesta asiakkaalle tiettyyn ennalta sovittuun hintaan. Tilitoimisto tuottaa palveluita niiden tietojen perusteella, joita asiakas tälle toimittaa. Tilitoimistosopimuksella asiakas ja tilitoimisto sopivat käytettävien palveluiden laajuudesta ja hinnoista sekä heidän välisestä työnjaosta.

Tilitoimistosopimuksen sisältö

Tilintoimistosopimukseen tulee ensimmäisenä merkitä sopimuksen osapuolet eli käytettävän tilitoimiston nimi ja Y-tunnus sekä tilitoimiston palveluita käyttävän asiakkaan nimi. Sopimukseen kirjataan ja eritellään kaikki ne palvelut, joita tilitoimisto asiakkaalleen tuottaa. Tällaisia palveluita voivat olla esimerkiksi kirjanpito, palkanlaskenta tai oikeudelliset palvelut. Tilitoimistosopimukseen voidaan kirjata palveluerittely, joka sisältää laajalti erilaisia palveluita, joiden eritteleminen on perusteltua. Tilitoimisto voi hoitaa asiakkaan puolesta esimerkiksi tositteet ja paperiset myyntilaskut, maksuliikenteen, budjetoinnin ja analysoinnin, palkanlaskennan, matkalaskut ja niiden käsittelyn, kassavirtaraportoinnin sekä verotussuunnittelun. Palveluerittely voidaan myös liittää sopimukseen erillisenä liitteenä.

Tilitoimistosopimuksessa esiintyy usein toimistojen yleisiin käytäntöihin liittyviä yleisiä ehtoja. Tällaisia ovat esimerkiksi vastuunrajoitusehto, jonka sisältö myös asiakkaan on tiedostettava. Vastuunrajoitusehdolla erityisesti tilitoimisto voi varautua mahdollisiin korvaustilanteisiin. Vastuunrajoitusehdolla osapuolen vastuuta voidaan laajentaa tai supistaa, riippuen toiminnan laadusta ja laajuudesta sekä siitä, miten osapuolet ovat yhdessä sopineet.

Sopimuksen osaksi tai sen liitteeksi on GDPR:n voimaantulon jälkeen syytä liittää henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot. Lain mukaan henkilötietojen käsittelystä on laadittava sopimus, mikäli asiakasyrityksen henkilötietoja käsitellään tilitoimistopalveluiden suorittamisessa

Tilitoimistosopimuksen laatiminen

Tilitoimistosopimus on suositeltavaa laatia kirjallisena, jotta tilitoimiston ja asiakkaan välinen työnjako on osapuolille selkeää. Sopimuksen avulla asiakas on tietoinen palveluiden hinnoista ja vastuunrajoitusehdoista. Sopimuksen kirjallinen laatiminen minimoi Väärinkäsitysten mahdollisuudet

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja