Asiakirjakone™ Toimeksiantosopimus Toimeksiantosopimus Sähköisesti laadittava toimeksiantosopimus. Toimeksiantosopimuksella toimeksiantaja antaa toimeksisaajan tehtäväksi hoitaa tietty asia tai suorittaa tehtävä tai palvelu. Toimeksiantosopimuksen voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €69.00 29.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

TOIMEKSIANTOSOPIMUS

Asiakirjakauppa.fi asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa


Toimeksiantosopimus

Asiakirjan hinta

29,00 €

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Paperiversion toimitus

Mikä on toimeksiantosopimus?

Toimeksiantosopimus tarkoittaa sopimusta toimeksiantajan ja toimeksisaajan välillä, jossa toimeksiantaja antaa toimeksisaajan tehtäväksi hoitaa tietty asia tai suorittaa tehtävä tai palvelu.

Toimeksiantosopimuksen voi solmia etämyynnin kautta, eli puhelimen tai internetin välityksellä. Toimeksiantosopimus päättyy yleensä silloin, kun toimeksiantotehtävä on suoritettu tai jos kyseessä on määräaikainen toimeksiantosopimus, sopimus päättyy kun määräaika päättyy.

Toimeksiantosopimus voidaan tehdä myös toistaiseksi voimassa olevaksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyy, kun jompikumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti.

Toimeksiantosopimus on myös aina mahdollista purkaa, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusta. Sopimuksen purkamisperusteina voidaan mainita esimerkiksi toimeksisaajan tehtävien suorittamatta jättäminen tai toimeksiantajan laskujen maksamatta jättäminen toistuvasti.


Toimeksiantosopimuksen sisältö

Toimeksiantosopimuksessa määritetään toimeksiannon kohde, toimeksiantaja ja toimeksisaaja sekä toimeksiannon kestoa koskevat ehdot. Toimeksiantosopimukseen on hyvä kirjata myös palkkioperusteet toimeksiannon suorittamisesta.

Yleensä toimeksiantosopimukseen on myös hyvä kirjata lauseke siitä, miten toimeksiantoon liittyvät riitaisuudet ratkaistaan. Yleensä kuluttaja voi saattaa riidan kuluttajariitalautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi.


Toimeksiantosopimuksen laatiminen

Toimeksiantosopimuksen solmiminen on vapaamuotoinen, mutta sopimus on hyvä tehdä aina kirjallisesti ja kahtena kappaleena. Toimeksiantosopimuksen tekemiseen sovelletaan yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita.


Muut asiaa koskevat asiakirjat

Asiakirjakone™

Asiakirjakone on lakiasiaintoimisto Fidescon Oy:n kehittämä teknologia, jonka avulla jurdisten asiakirjojen laatiminen onnistuu keneltä vain. Asiakirjan laatiminen on jaettu laatimista tukeviin osiin ja ohjeisiin jolloin asiakirjan laatiminen on vaivatonta. Lopputuloksena syntyy aina yksilöllinen asiakirja.

Asiakirjakauppa.fi

Aleksanterinkatu 21 3.krs 90100 Oulu

ASIAKASPALVELU

+358 (0) 40 163 5955

SÄHKÖPOSTIOSOITE

asiakaspalvelu[at]asiakirjakauppa.fi