Asiakirjakone™ToimeksiantosopimusToimeksiantosopimusSähköisesti laadittava toimeksiantosopimus. Toimeksiantosopimuksella toimeksiantaja antaa toimeksisaajan tehtäväksi hoitaa tietty asia tai suorittaa tehtävä tai palvelu. Toimeksiantosopimuksen voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €69.00 9.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Toimeksiantosopimus

9,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

30 min

Toimeksiantosopimus 9,00 €

30 min
Toimeksiantosopimus, jolla toimeksiantaja voi antaa toiselle tehtäväksi hoitaa tietty asia. Sopimuksessa määritetään toimeksiannonkestoa ja korvausta koskevat asiat.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on toimeksiantosopimus?

Toimeksiantosopimus tarkoittaa sopimusta toimeksiantajan ja toimeksisaajan välillä, jossa toimeksiantaja antaa toimeksisaajan tehtäväksi hoitaa tietty asia tai suorittaa tehtävä tai palvelu.

Toimeksiantosopimuksen voi solmia etämyynnin kautta, eli puhelimen tai internetin välityksellä. Toimeksiantosopimus päättyy yleensä silloin, kun toimeksiantotehtävä on suoritettu tai jos kyseessä on määräaikainen toimeksiantosopimus, sopimus päättyy kun määräaika päättyy.

Toimeksiantosopimus voidaan tehdä myös toistaiseksi voimassa olevaksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyy, kun jompikumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti.

Toimeksiantosopimus on myös aina mahdollista purkaa, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusta. Sopimuksen purkamisperusteina voidaan mainita esimerkiksi toimeksisaajan tehtävien suorittamatta jättäminen tai toimeksiantajan laskujen maksamatta jättäminen toistuvasti.

Toimeksiantosopimuksen sisältö

Toimeksiantosopimuksessa määritetään toimeksiannon kohde, toimeksiantaja ja toimeksisaaja sekä toimeksiannon kestoa koskevat ehdot. Toimeksiantosopimukseen on hyvä kirjata myös palkkioperusteet toimeksiannon suorittamisesta.

Yleensä toimeksiantosopimukseen on myös hyvä kirjata lauseke siitä, miten toimeksiantoon liittyvät riitaisuudet ratkaistaan. Yleensä kuluttaja voi saattaa riidan kuluttajariitalautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi.

Toimeksiantosopimuksen laadinta

Toimeksiantosopimuksen solmiminen on vapaamuotoinen, mutta sopimus on hyvä tehdä aina kirjallisesti ja kahtena kappaleena. Toimeksiantosopimuksen tekemiseen sovelletaan yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Kauppakirja asunto-osakkeen myyntiä varten

19,00 €

Uuden tai käytetyn asunnon kauppakirja, koskee asunto-osakkeiden kauppaa. Kaupankohteena oleva asunto-osakkeet oikeuttaa hallitsemaan yhtiön yhtiöjärjestyksessä määriteltyä huoneistoa ja muita tiloja sekä tuottaa muita oikeuksia, esimerkiksi oikeuksia, jotka kohdistuvat yhtiön hallitsemiin tiloihin. Myytäessä osaomistusasuntoja, lomaosakkeita tai loma-asuntoja käytetään myös asunto-osakkeen myyntiä varten tehtävää kirjallista kauppakirjaa.
45 min
Kauppakirja irtainomaisuus

19,00 €

Irtaimen kauppa on vapaamuotoinen oikeustoimi, eli kaupan osapuolet voivat pääsääntöisesti varsin vapaasti sopia kaupan sisällöstä ja ehdoista. Kauppakirja kannattaa aina tehdä kirjallisesti, jotta kaupan ehdot, kohde ja kauppahinta voidaan jälkikäteen todeta helpommin.
45 min
Ajoneuvon kauppakirja

19,00 €

Auton kauppa on vapaamuotoinen oikeustoimi, eli kaupan osapuolet voivat pääsääntöisesti varsin vapaasti sopia kaupan sisällöstä ja ehdoista. Kauppakirja kannattaa aina tehdä kirjallisesti, jotta kaupan ehdot, kohde ja kauppahinta voidaan jälkikäteen todeta helpommin.
45 min
Asunnon vuokrasopimus

19,00 €

Asunnon vuokraaminen on vapaamuotoinen oikeustoimi, eli osapuolet voivat pääsääntöisesti varsin vapaasti sopia vuokrasopimuksen sisällöstä ja ehdoista. Vuokrasopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, jotta vuokra, vuokranmaksun ehdot, vuokrattava huoneisto ja huoneiston lisävarusteet voidaan jälkikäteen todeta helpommin.
45 min