Asiakirjakone™TyösopimusAvioehtosopimusSähköisesti laadittava Työsopimus. Product #: 925872 Normaali hinta: €9.00 9.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Työsopimus

9,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

30 min

Työsopimus 9,00 €

30 min
Työsopimus, jolla työntekijä ja työnantaja voivat sopia työsuhteesta sekä sen ehdoista.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on työsopimus?

Työsopimus on kaksipuolinen oikeustoimi, jonka osapuolia ovat työnantaja ja työntekijä. Työsopimus voidaan lain mukaan laatia suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Mikäli työsopimus laaditaan muussa kuin kirjallisessa muodossa, tulee työntekijälle antaa selvitys työsopimuksen ehdoista. Kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista annetaan viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä. Kirjallisesti laadittu työsopimus toimii työntekijälle annettavana selvityksenä työsopimuksen ehdoista.

Työsopimuksen sisältö

Työsopimuksen sisällön määrittää sopijapuolten välinen yhteisymmärrys työsopimuksen sisällöstä. Työsopimuksessa on kuitenkin otettava huomioon työsopimuslain mukaiset vähimmäisehdot, joita ovat esimerkiksi työn kesto ja pääasialliset työtehtävät, koeaika ja sen pituus sekä palkan määräytyminen ja palkanmaksukausi.

Sopijapuolet tulee yksilöidä työsopimuksessa erikseen siten, että työnantaja yhteystietoineen (nimi, osoite ja puhelinnumero) sekä työntekijä yhteystietoineen (nimi, osoite, puhelinnumero sekä sosiaaliturvatunnus) merkitään työsopimukseen. Työsopimuksessa on mainittava työnantajan nimi ja liikepaikka sekä työntekijän nimi ja kotipaikka. Työsopimukseen tulee myös merkitä työn alkamisajankohta, eli se päivämäärä, jolloin työnteko alkaa.

Työsopimuksessa sovitaan työntekopaikka, eli se paikka tai alue, jossa työ pääsääntöisesti suoritetaan ja jossa työnantaja on oikeutettu käyttämään työnjohto-oikeuttaan ja velvoittamaan työntekijän tekemään työtään. Työntekijän pääasialliset työtehtävät on määriteltävä työsopimuksessa.

Työhön sovellettava työehtosopimus on merkittävä työsopimukseen. Samoin palkan tai muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi on olennainen osa työsopimuksen sisältöä. Jos työsopimukseen sovelletaan työehtosopimusta, voi palkka määräytyä suoraan työehtosopimuksen nojalla. Työehtosopimuksen nojalla voi määräytyä myös säännöllinen työaika tai vuosiloma, joista on kuitenkin tehtävä merkintä työsopimukseen.

Työsopimuksen kesto

Työsopimus voidaan laatia kestoltaan määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Työn keston määräaikaisuus ja määräaikaisuuden peruste tulee merkitä työsopimukseen, tai muutoin työsopimus tulkitaan kestoltaan toistaiseksi voimassaolevaksi. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voidaan päättää irtisanomisen avulla, joten maininta irtisanomisajasta ja sen määräytymisestä on otettava työsopimukseen. Mikäli irtisanomisaika määräytyy työehtosopimuksen perusteella, voidaan siihen viitata työsopimuksessa.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Myyntimiehen työsopimus

9,00 €

Myyntimiehenä pidetään työntekijää, joka saa provisiota myymistään tuotteita. Työntekijä myy tuotteet työnantajan nimissä ja työnantaja maksaa myyntimiehen kaikki työntekijäkulut normaalisti. Myyntimiehen työsuhteeseen sovelletaan työsopimuslakia, ellei laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä toisin määrää.
30 min