Asiakirjakone™VuokrasopimusKauppakirja asunto-osakkeen myyntiä vartenSähköisesti laadittava vuokrasopimus. Vuokrasopimuksella voit vuokrata asuinhuoneiston. Vuokrasopimuksen voi nyt laatia vaivattomasti asiakirjakoneella. Product #: 925872 Normaali hinta: €69.00 19.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Asunnon vuokrasopimus

19,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

45 min

Asunnon vuokrasopimus 19,00 €

45 min
Asunnon vuokrasopimus, jolla vuokranantaja ja vuokralainen sopivat asunnon vuokraamisesta ja vuokraan sovellettavista ehdoista.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on vuokrasopimus?

Asunnon vuokrasopimuksella sovitaan vuokrattavasta kohteesta, vuokra-ajasta, vuokran määrästä sekä irtisanomisajasta ja muista asunnon vuokraan liittyvistä ehdoista. Vuokrasopimukseen voidaan sisällyttää muita vuokraukseen liittyviä ehtoja kuten vuokrankorotuksista tai vakuuden antamisesta. Mikäli vuokrasopimukseen halutaan ehto vakuudesta, on se selkeyden vuoksi vuokrasopimukseen hyvä kirjata. Lisäksi tulee mainita, että vakuus annetaan kaikkien sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämisen turvaamiseksi.

Vakuus pyydetään ennen huoneiston hallinnan ja avainten luovutusta. Vuokranantajan on säilytettävä vakuutta huolellisesti ja sen on oltava erotettavissa vakuudenhaltijan muusta omaisuudesta koko vuokrasuhteen ajan. Rahavakuudelle kertyvästä korosta tulee sopia vuokrasuhteen alussa.

Vuokrasopimuksen sisältö

Hyvä vuokratapa edellyttää, että vuokrasopimus tehdään aina kirjallisesti ja vuokranantaja ja vuokralainen vahvistavat sopimuksen allekirjoituksin. Vuokrasopimuksessa tulee olla maininta vähintään seuraavista asioista:

  • Vuokrattavan asunnon yksilöintitiedot
  • Vuokralaisen ja vuokranantajan yhteystiedot
  • Vuokra-ajan alkaminen ja päättyminen
  • Vuokran määrä ja maksupäivä
  • Irtisanomisaika ja ehdot siitä milloin vuokrasopimuksen voi irtisanoa

Edellä mainitun lisäksi vuokrasopimuksessa on hyvä olla tiedot vakuudesta ja sen määrästä, kotivakuutuksen ottamisvelvollisuudesta, avaimista sekä vuokratun tilan hoidosta.

Vuokrasopimuksen laadinta

Vuokrasopimus on laadittava selkeäksi ja yksiselitteiseksi. Lisäksi vuokrasopimuksessa luetellaan kaikki ne liitteet, joiden halutaan tulevan osaksi sopimusta. Jos vuokrasopimukseen sisältyy liitteitä, ne eivät saa olla ristiriidassa vuokrasopimuksen tai asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (481/1995) kanssa.

Molempien sopimusosapuolten etu on, että vuokrasopimuksen solmimisen yhteydessä ja sen päätyttyä tehdään huoneiston sekä sen hallintaan liittyvien muiden tilojen kunnontarkastus ja kirjataan havainnot näiden kunnosta. Monissa tapauksissa asunnossa edellisen vuokrasuhteen päättyessä tehty kunnontarkastus toimii myös alkavassa vuokrasuhteessa kunnontarkastuksen lähtökohtana.

Jos sopimusta halutaan myöhemmin muuttaa, ovat muutokset kirjattava sopimukseen selkeästi ja molempien osapuolien tulee muutokset hyväksyä.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Kauppakirja asunto-osakkeen myyntiä varten

19,00 €

Uuden tai käytetyn asunnon kauppakirja, koskee asunto-osakkeiden kauppaa. Kaupankohteena oleva asunto-osakkeet oikeuttaa hallitsemaan yhtiön yhtiöjärjestyksessä määriteltyä huoneistoa ja muita tiloja sekä tuottaa muita oikeuksia, esimerkiksi oikeuksia, jotka kohdistuvat yhtiön hallitsemiin tiloihin. Myytäessä osaomistusasuntoja, lomaosakkeita tai loma-asuntoja käytetään myös asunto-osakkeen myyntiä varten tehtävää kirjallista kauppakirjaa.
45 min
Toimeksiantosopimus

9,00 €

Toimeksiantosopimuksella toimeksiantaja antaa toimeksisaajalle määrätyn tehtävän. Toimeksiantosopimus voidaan antaa esimerkiksi yksityishenkilölle, yhtiölle tai lakiasiaintoimistolle. Toimeksiantosopimuksessa kannattaa määritellä mahdollisimman tarkasti jotta molemmille toimeksiantosopimuksen osapuolille on selvää mitä toimeksiantosopimuksen perusteella tullaan tekemään ja millaisia kuluja toimeksiantosopimuksen perusteella osapuolille muodostuu.
30 min
Kauppakirja irtainomaisuus

19,00 €

Irtaimen kauppa on vapaamuotoinen oikeustoimi, eli kaupan osapuolet voivat pääsääntöisesti varsin vapaasti sopia kaupan sisällöstä ja ehdoista. Kauppakirja kannattaa aina tehdä kirjallisesti, jotta kaupan ehdot, kohde ja kauppahinta voidaan jälkikäteen todeta helpommin.
45 min
Ajoneuvon kauppakirja

19,00 €

Auton kauppa on vapaamuotoinen oikeustoimi, eli kaupan osapuolet voivat pääsääntöisesti varsin vapaasti sopia kaupan sisällöstä ja ehdoista. Kauppakirja kannattaa aina tehdä kirjallisesti, jotta kaupan ehdot, kohde ja kauppahinta voidaan jälkikäteen todeta helpommin.
45 min