Asiakirjakone™Yksityisliikkeen kauppakirjaAvioehtosopimusSähköisesti laadittava yksityisliikkeen kauppakirja. Product #: 925872 Normaali hinta: €9.00 9.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Yksityisliikkeen kauppakirja

9,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

45 min

Yksityisliikkeen kauppakirja 9,00 €

45 min
Kauppakirja, jolla pienimuotoinen elinkeinotoiminta voidaan siirtää uudelle omistajalle.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Mikä on yksityisliikkeen kauppakirja?

Kauppakirja on ostajan ja myyjän välillä tehtävä kirjallinen asiakirja sovituista ehdoista. Yksityisliikkeen kauppakirjalla pienimuotoinen elinkeinotoiminta voidaan siirtää uuteen omistukseen. Kauppakirja on siis asiakirja, joka syntyy yrityskauppaprosessissa, ja jossa määritellään kaikki kaupan ehdot, useimmiten tyhjentävästi. Yksityisliikkeen kauppakirjalla yrityksen liiketoiminta siirretään todisteellisesti uudelle yrittäjälle. Riippuen liiketoiminnan laajuudesta, vaatii eri yritysten tarpeet erilaisten kaupan ehtojen huomioon ottamisen. Kauppakirjan yksityiskohtaisuus on siten sopijapuolten käsissä.

Yksityisliikkeen kauppakirjan sisältö

Kauppakirjaan on ensimmäisenä merkittävä sopimuksen osapuolet. Osapuolten eli ostajan ja myyjän nimi, henkilötunnus (tai Y-tunnus) ja osoite merkitään kohtaan ’osapuolet’. Tämän jälkeen kauppakirjaan merkitään kaupan kohde, eli se liiketoiminta kokonaisuudessaan, joka ollaan myymässä. Kaupan kohde voidaan määritellä esimerkiksi erittelemällä mitä kaikkea siihen sisältyy. Kaupan kohteeseen voi sisältyä muun muassa kalusteet, koneet ja laitteet, liikehuoneiston vuokraoikeus ja mahdolliset muut oikeudet. Tämän lisäksi kauppakirjaan on syytä merkitä varaston siirtymisestä uuteen omistukseen. Kaupan kohteena voi olla lisäksi yritystä sitovat sopimukset (kuten toimitussopimukset ja työsopimukset) sekä sen vaihto-omaisuus. Kaupan kohteessa voidaan määritellä kauppaan kuulumattomat kohteet, mikäli tarve vaatii. Tähän kohtaan voidaan lisätä maininta liitteistä koskien esimerkiksi kaupassa siirtyviä irtaimia esineitä.

Kauppakirjaan tulee merkitä kaupan kohteen ostohinta ja sen maksaminen. Edellisessä kohdassa mainitut kaupan kohteet ja niiden hinnat on syytä kirjata erillisinä lukuina kauppakirjaan selkiyttämään kaupantekoa. Kauppahinnan maksusta voidaan sopia esimerkiksi siten, että kauppahinta maksetaan yhdessä tai useammassa erässä. Mikäli kaupan mukana siirtyy työntekijöitä, on kauppakirjaan merkittävä, kuinka monta työntekijää siirtyy. Jos myyjä siirtyy yritykseen työntekijäksi kaupan jälkeen, on hänen asemastaan syytä sopia kauppakirjassa. Lopuksi kauppakirjaan voidaan sisällyttää kohta muista ehdoista, joista osapuolet sopivat keskenään. Kauppakirjaan merkitään liiketoiminnan luovutuspäivä ja sopimuksen voimaantulo.

Yksityisliikkeen kauppakirjan laadinta

Yksityisliikkeen kauppakirja on syytä laatia kirjallisesti. Sekä ostaja, että myyjä allekirjoittaa kauppakirjan. Kauppakirja tulee päivätä. Selkeästi laaditun kauppakirjan todistusarvo takaa sekä ostajan, että myyjän oikeusturvaa mahdollisten ongelmatilanteiden varalta. On syytä muistaa, ettei pelkkää toiminimen siirtoa ole mahdollista laatia kauppakirjan avulla. Sen sijaan voidaan laatia kauppakirja, jossa toiminimen siirtymisestä pidättäydytään ja ainoastaan liiketoiminta siirtyy uuteen omistukseen. Pelkkä toiminimen siirtäminen voi johtaa kuluttajia harhaan.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Kauppakirja asunto-osakkeen myyntiä varten

19,00 €

Uuden tai käytetyn asunnon kauppakirja, koskee asunto-osakkeiden kauppaa. Kaupankohteena oleva asunto-osakkeet oikeuttaa hallitsemaan yhtiön yhtiöjärjestyksessä määriteltyä huoneistoa ja muita tiloja sekä tuottaa muita oikeuksia, esimerkiksi oikeuksia, jotka kohdistuvat yhtiön hallitsemiin tiloihin. Myytäessä osaomistusasuntoja, lomaosakkeita tai loma-asuntoja käytetään myös asunto-osakkeen myyntiä varten tehtävää kirjallista kauppakirjaa.
45 min
Toimeksiantosopimus

9,00 €

Toimeksiantosopimuksella toimeksiantaja antaa toimeksisaajalle määrätyn tehtävän. Toimeksiantosopimus voidaan antaa esimerkiksi yksityishenkilölle, yhtiölle tai lakiasiaintoimistolle. Toimeksiantosopimuksessa kannattaa määritellä mahdollisimman tarkasti jotta molemmille toimeksiantosopimuksen osapuolille on selvää mitä toimeksiantosopimuksen perusteella tullaan tekemään ja millaisia kuluja toimeksiantosopimuksen perusteella osapuolille muodostuu.
30 min
Kauppakirja irtainomaisuus

19,00 €

Irtaimen kauppa on vapaamuotoinen oikeustoimi, eli kaupan osapuolet voivat pääsääntöisesti varsin vapaasti sopia kaupan sisällöstä ja ehdoista. Kauppakirja kannattaa aina tehdä kirjallisesti, jotta kaupan ehdot, kohde ja kauppahinta voidaan jälkikäteen todeta helpommin.
45 min
Ajoneuvon kauppakirja

19,00 €

Auton kauppa on vapaamuotoinen oikeustoimi, eli kaupan osapuolet voivat pääsääntöisesti varsin vapaasti sopia kaupan sisällöstä ja ehdoista. Kauppakirja kannattaa aina tehdä kirjallisesti, jotta kaupan ehdot, kohde ja kauppahinta voidaan jälkikäteen todeta helpommin.
45 min
Asunnon vuokrasopimus

19,00 €

Asunnon vuokraaminen on vapaamuotoinen oikeustoimi, eli osapuolet voivat pääsääntöisesti varsin vapaasti sopia vuokrasopimuksen sisällöstä ja ehdoista. Vuokrasopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, jotta vuokra, vuokranmaksun ehdot, vuokrattava huoneisto ja huoneiston lisävarusteet voidaan jälkikäteen todeta helpommin.
45 min