Asiakirjakone™Yksityisliikkeen muuttaminen kommandiittiyhtiöksiAvioehtosopimusSähköisesti laadittava yksityisliikkeen muuttaminen kommandiittiyhtiöksi. Product #: 925872 Normaali hinta: €9.00 9.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Yksityisliikkeen muuttaminen kommandiittiyhtiöksi

9,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

30 min

Yksityisliikkeen muuttaminen kommandiittiyhtiöksi 9,00 €

30 min
Asiakirja, jolla yksityiset elinkeinonharjoittajat voivat muuttaa toimintansa kommandiittiyhtiön muotoon.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Yksityisliikkeen muuttaminen kommandiittiyhtiöksi

Luonnolliset henkilöt eli yksityiset elinkeinonharjoittajat voivat harjoittaa yritystoimintaa ilman sitä varten perustettua erillistä juridista organisaatiota. Tällaista elinkeinonharjoittamista kutsutaan yksityisliikkeeksi.

Esimerkiksi yritystoiminnan laajenemisen johdosta voidaan yksityisliike muuttaa kommandiittiyhtiöksi ilman, että yksityisliikkeen katsotaan lopettavan toimintansa. Kun yksityisliike muutetaan kommandiittiyhtiöksi, tulee kommandiittiyhtiön perustamisen edellytysten täyttyä. Yksityinen elinkeinonharjoittaja ei siitä syystä voi yksin perustaa kommandiittiyhtiötä, vaan perustamisen edellytyksenä on toisen henkilön liittyminen uuteen yhtiöön yhtiön äänettömän yhtiömiehen roolissa. Elinkeinonharjoittajan liiketoiminta voidaan kuitenkin siirtää jatkumaan henkilöyhtiöön kuten kommandiittiyhtiöön. Tarvittaessa myös kaksi yksityisliikettä voi perustaa yhdistymällä yhden kommandiittiyhtiön.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja jatkaa pääsääntöisesti kommandiittiyhtiössä vastuunalaisena yhtiömiehenä. On syytä huomata, ettei yksityinen elinkeinonharjoittaja voi kuitenkaan jatkaa yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana, mikäli yritystoimintaan liittyy äänetön yhtiömies. Tällöin yritysmuoto muuttuu ja se tuleekin muuttaa kommandiittiyhtiöksi. Yhtiö perustetaan jatkamaan yksityisen liikkeen toimintaa niin, että yksityinen liikkeenharjoittaja sijoittaa liikkeensä varat ja velat panoksiksi yhtiöön.

Asiakirjan sisältö

Yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminta lopetetaan lopettamalla yritystoiminta käytännössä. Yritysmuodon muutos voidaan laatia vapaamuotoisesti, mutta siitä on suositeltavaa tehdä kirjallinen asiakirja. Tuloverolaki edellyttää kuitenkin tasejatkuvuutta, jonka vuoksi on syytä sopia tulevaan kommandiittiyhtiöön tulevien panosten määrästä. Panoksen tulisi perustua yksityisliikkeen kirjanpitoon ja tilinpäätökseen, ja sen arvostusperusteena ovat tasearvot, jotta varojen siirtyminen toteutuisi jatkuvuutta noudattaen. Omaisuutta tulee luovuttaa niin kattavasti, että uuden yhtiön toimita turvataan. Asiakirjaan on suositeltavaa merkitä minkä suuruisena arvot siirtyvät yksityisliikkeeltä uudelle yhtiölle.

Yksityisliikkeen muuttaminen kommandiittiyhtiöksi laadinta

Toimintamuodon muutosta koskeva asiakirja tulee päivätä ja allekirjoittaa yksityisen elinkeinonharjoittajan, eli uuden vastuunalaisen yhtiömiehen toimesta. Kaupparekisteriin tulee tehdä lopetusilmoitus yksityisliikkeen toiminnan loppumisesta.

Uusi kommandiittiyhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta tai yhtiön perustaminen raukeaa.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Avoimen yhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi

9,00 €

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voidaan muuttaa osakeyhtiöksi. Päätös on tehtävä siinä järjestyksessä kuin yhtiösopimusta muutetaan. Yhtiömuodon muuttamista koskevan päätöksen yhteydessä on hyväksyttävä osakeyhtiölain mukaisesti laadittu yhtiöjärjestys. Yhtiömuodon muuttamista koskevasta päätöksestä on laadittava asiakirja. Yhtiömuutoksesta tulee ilmoittaa kaupparekisteriin toimittamalla PRH:lle osakeyhtiön perustamisilmoitus sekä henkilötietolomake.
30 min
Yksityisliikkeen muuttaminen osakeyhtiöksi

9,00 €

Yksityisen elinkeinonharjoittajan liiketoimintaa ei voi suoraan jatkaa osakeyhtiömuotoisena. Sitä vastoin yksityisliikkeen toimintaa voidaan jatkaa perustamalla osakeyhtiö, jolloin tulee tehdä normaali osakeyhtiön perustamisilmoitus. Mikäli yksityisen elinkeinonharjoittajan liiketoiminta samalla lakkaa, tulee tästä tehdä lopettamisilmoitus. Lopettamisilmoitus on tärkeä tehdä, jos tuleva osakeyhtiö haluaa käyttää samaa tai vastaavaa nimeä mitä elinkeinonharjoittaja käytti.
30 min
Avoimen yhtiön yhtiösopimus

9,00 €

Avoimessa yhtiössä kaksi tai useampi osapuoli (yhtiömiehet) harjoittaa yhtiösopimuksen perusteella yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Avoimen yhtiön yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään kuin omasta velastaan. Avoin yhtiö syntyy rekisteröimisellä. Rekisteröinti on ilmoitettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta.
30 min
Kommandiittiyhtiön yhtiösopimus

9,00 €

Kommandiittiyhtiössä kaksi tai useampi osapuoli (yhtiömiehet) harjoittavat yhtiösopimuksen perusteella elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksessa on mainittava yhtiön toiminimi, kotipaikka Suomessa, toimiala ja yhtiömiehet. Yhtiömies voi olla vastuunalainen tai äänetön. Yhtiösopimuksessa tulee määritellä miten vastuunalaisen ja äänettömän yhtiömiehen voitonjako tapahtuu.
30 min
Osakeyhtiön perustamissopimus

9,00 €

Osakeyhtiön perustamissopimuksen laatiminen on yksi tärkeimmistä osakeyhtiön perustamisen vaiheista. Osakeyhtiö perustetaan aina kirjallisella, osakkeenomistajien allekirjoittamalla perustamissopimuksella, joka tulee osakkeenomistajien myös yksimielisesti hyväksyä. Osakeyhtiötä ei ole mahdollista rekisteröidä ilman kirjallista perustamissopimusta.
30 min