Asiakirjakone™Yksityisliikkeen muuttaminen osakeyhtiöksiAvioehtosopimusSähköisesti laadittava yksityisliikkeen muuttaminen osakeyhtiöksi. Product #: 925872 Normaali hinta: €9.00 9.00 (Tarjous päättyy ) Myyjä: Asiakirjakauppa.fi

Yksityisliikkeen muuttaminen osakeyhtiöksi

9,00 €

Asiakirjakoneella juridisten asiakirjojen laatiminen on vaivatonta ja nopeaa.

30 min

Yksityisliikkeen muuttaminen osakeyhtiöksi 9,00 €

30 min
Asiakirja, jolla yksityinen elinkeinonharjoittaja voi muuttaa toimintansa osakeyhtiömuotoiseksi eli perustaa osakeyhtiön.

Lisäpalvelut

  • Asiakirjan tarkistus
  • Oikeudellinen neuvonta
  • Asiakirjan säilytys
  • Asiakirjan toimitus postitse

Miten yksityisliike muutetaan osakeyhtiöksi?

Yksityisen elinkeinonharjoittajan liiketoiminta voi kasvaa siten, että toimintamuodon muutos tulee harkittavaksi yhtiökumppanin mukaan ottamiseksi, pääoman hankkimiseksi tai riskien minimoinniksi. Elinkeinotoiminnan harjoittaja voi tällöin muuttaa toimintamuotoaan esimerkiksi osakeyhtiöksi. Yksityisliikkeen muuttaminen osakeyhtiöksi edellyttää yksityisliikkeen omistajalta, eli yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta osakeyhtiön perustamista. Yksityisliikkeen jatkaminen osakeyhtiönä ei siten ole mahdollista automaattisesti, vaan uusi osakeyhtiö tulee perustaa tavanomaisella perustamisilmoituksella. Kun osakeyhtiö perustetaan, saa se uuden Y-tunnuksen. Kun yksityisliike muutetaan osakeyhtiöksi, on syytä ottaa huomioon, että osakeyhtiön nimeen tulee liittää osakeyhtiön tunnus eli oy tai osakeyhtiö.

Yksityisliike voidaan siirtää osakeyhtiön omaisuudeksi apporttina. Apportti tarkoittaa muuna kuin rahana osakeyhtiöön sijoitettua omaisuutta. Uutta osakeyhtiötä perustettaessa osakkeen merkintähinta voidaan siten maksaa yksityisliikkeeltä siirtyvällä apporttiomaisuudella, kun yritysmuotoa muutetaan. Yksityisliikkeeltä osakeyhtiölle siirtyvän omaisuuden arvo on oltava vähintään osakeyhtiölain mukaisen vähimmäisosakepääoman suuruinen.

Yksityisliikkeen muuttaminen osakeyhtiöksi muuttaa myös yksityisen elinkeinonharjoittajan vastuuasemaa suhteessa yritystoimintaan. Yksityinen elinkeinonharjoittaja on yksityishenkilö, joka on vastuussa kaikista yritystoimintaansa liittyvistä velvoitteista henkilökohtaisesti. Osakeyhtiö puolestaan on uusi oikeushenkilö, jonka velvoitteet sitovat osakkeenomistajaa vain siihen sijoittamansa panoksen määrään saakka. Yksityisliikkeen velvoitteet siirtyvät osakeyhtiön vastattaviksi, kun osakeyhtiö jatkaa liikkeen toimintaa, mutta elinkeinonharjoittaja ei kuitenkaan tässä yhteydessä vapaudu liikkeensä velvoitteista, elleivät velkojat vapauta häntä vastuusta.

Asiakirjan sisältö

Yritysmuodon muuttamisesta on suositeltavaa tehdä erillinen asiakirja, jonka yksityinen elinkeinonharjoittaja päivää ja allekirjoittaa. Toimintamuodon muutoksessa huomioitava seuraavat asiat. Uuden osakeyhtiön nimi on ilmoitettava kokonaisuudessaan. Tämän lisäksi on eriteltävä mitä omaisuutta yksityisliikkeeltä siirtyy uudelle osakeyhtiölle. Osakeyhtiölle on perustamisen yhteydessä luonnollisesti laadittava perustamissopimus ja yhtiöjärjestys. Yksityisen elinkeinonharjoittajan tulee itse merkitä kaikki tulevan osakeyhtiön osakkeet, eli osakeyhtiö on aluksi niin kutsuttu yhdenmiehenyhtiö.

Asiakirjan laatiminen

Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi jättää Patentti- ja rekisterihallitukselle lopettamisilmoituksen, mikäli yksityisliikkeen harjoittaminen yksityisenä elinkeinonharjoittajana halutaan lopettaa. Uuden osakeyhtiön perustamisesta puolestaan tulee tehdä tavanomainen perustamisilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle. Kun uusi osakeyhtiö perustetaan, tulee se ilmoittaa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen laatimisesta. Muuten osakeyhtiön perustaminen raukeaa. Kaupparekisteristä tiedot välittyvät myös Verohallintoon.

Kaipaatko apua?

Asiakaspalvelu
+ 358 40 634 1300
asiakaspalvelu@asiakirjakauppa.fi

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja

Avoimen yhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi

9,00 €

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voidaan muuttaa osakeyhtiöksi. Päätös on tehtävä siinä järjestyksessä kuin yhtiösopimusta muutetaan. Yhtiömuodon muuttamista koskevan päätöksen yhteydessä on hyväksyttävä osakeyhtiölain mukaisesti laadittu yhtiöjärjestys. Yhtiömuodon muuttamista koskevasta päätöksestä on laadittava asiakirja. Yhtiömuutoksesta tulee ilmoittaa kaupparekisteriin toimittamalla PRH:lle osakeyhtiön perustamisilmoitus sekä henkilötietolomake.
30 min
Yksityisliikkeen muuttaminen kommandiittiyhtiöksi

9,00 €

Yksityisliikkeen muuttaminen kommandiittiyhtiöksi on tarpeellista, jos yritys halutaan myydä, tai toimintaa laajentaa. Yksityisliikkeen muuttuessa kommandiittiyhtiöksi tulee elinkeinonharjoittajasta usein vastuunalainen yhtiömies ja uudesta yhtiökumppanista tai yhtiökumppaneista äänettömiä yhtiömiehiä. Uudet yhtiökumppanit, mikäli vastuunalaisia, tulevat elinkeinonharjoittajan lisäksi henkilökohtaiseen vastuuseen yrityksen mukana siirtyvistä veloista.
30 min
Avoimen yhtiön yhtiösopimus

9,00 €

Avoimessa yhtiössä kaksi tai useampi osapuoli (yhtiömiehet) harjoittaa yhtiösopimuksen perusteella yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Avoimen yhtiön yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään kuin omasta velastaan. Avoin yhtiö syntyy rekisteröimisellä. Rekisteröinti on ilmoitettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta.
30 min
Kommandiittiyhtiön yhtiösopimus

9,00 €

Kommandiittiyhtiössä kaksi tai useampi osapuoli (yhtiömiehet) harjoittavat yhtiösopimuksen perusteella elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksessa on mainittava yhtiön toiminimi, kotipaikka Suomessa, toimiala ja yhtiömiehet. Yhtiömies voi olla vastuunalainen tai äänetön. Yhtiösopimuksessa tulee määritellä miten vastuunalaisen ja äänettömän yhtiömiehen voitonjako tapahtuu.
30 min
Osakeyhtiön perustamissopimus

9,00 €

Osakeyhtiön perustamissopimuksen laatiminen on yksi tärkeimmistä osakeyhtiön perustamisen vaiheista. Osakeyhtiö perustetaan aina kirjallisella, osakkeenomistajien allekirjoittamalla perustamissopimuksella, joka tulee osakkeenomistajien myös yksimielisesti hyväksyä. Osakeyhtiötä ei ole mahdollista rekisteröidä ilman kirjallista perustamissopimusta.
30 min