Turvaa eri elämäntilanteisiin

Laadi lainvoimainen asiakirja yksityiselämän muutosvaiheisiin.

Valitse asiakirjakategoria

Hallitse omaisuuttasi, huolehdi omaisistasi tai turvaa tahtosi toteutuminen

Asiakirjaluettelo

Avioliitto

 • Avioehtosopimus, yleinen
 • Avioehtosopimus yritysvarallisuuden osalta
 • Avioehtosopimus, osittainen
 • Avioehtosopimus, kokonaan poissulkeva
 • Avioerohakemus vaihe 1
 • Avioerohakemus vaihe 2
 • Sopimus lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskien
 • Ositussopimus

Perintö ja testamentti

 • Testamentti
 • Keskinäinen testamentti
 • Legaatti
 • Hoitotestamentti
 • Perinnöstä luopuminen, ilmoitus perittävälle
 • Perinnöstä luopuminen, ilmoitus osakkaille
 • Lakiosailmoitus
 • Kutsu perunkirjoitukseen

Lahjakirja

 • Lahjakirja

Edunvalvonta ja valtakirja

 • Valtakirja kiinteistön myyntiä varten
 • Avoin asianajovaltakirja
 • Erityinen asianajovaltakirja
 • Edunvalvontavaltakirja

Reklamaatio

 • Reklamaatio

Kauppa ja vuokra

 • Kauppakirja asunto-osakkeen myyntiä varten
 • Toimeksiantosopimus
 • Kauppakirja irtainomaisuus
 • Ajoneuvon kauppakirja
 • Asunnon vuokrasopimus