Hyvän hallinnon tueksi

Tee juridisesti pätevä asiakirja yrityksesi menestymiseksi muutostilanteissa.

Valitse asiakirjakategoria

Turvaa yrityksesi toimintaedellytykset – resurssit, rahoitus ja henkinen pääoma – hyvillä sopimuksilla.

Asiakirjaluettelo

Työsuhde

 • Työsopimus
 • Myyntimiehen työsopimus

Velka ja vakuudet

 • Pääomalainavelkakirja
 • Yleistakaus

Osakeanti

 • Hallituksen ehdotus osakeannista
 • Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi

Hallinto

 • Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
 • Avoimen yhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi
 • Yksityisliikkeen muuttaminen osakeyhtiöksi
 • Yksityisliikkeen muuttaminen kommandiittiyhtiöksi
 • Avoimen yhtiön yhtiösopimus
 • Kommandiittiyhtiön yhtiösopimus
 • Osakeyhtiön perustamissopimus

Erityiset sopimukset

 • Tilitoimistosopimus
 • Salassapitosopimus

Kauppa ja vuokra

 • Yksityisliikkeen kauppakirja